Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/index.php?p=articles&action=displayarticle&id=2

Verzija za tampu / To ScreenviewРАСПОРЕД САХРАНА

ЈКП „Градитељ“ Србобран oбавештава  грађане да ће се у следећим терминима обавити сахране:

 

2018.

НОВЕМБАР

14.11.2018.

Симоњи Аранка 81год.
Земљорадничка 14 Надаљ
Умрла 13.11.2018.
Сахрана 14.11.2018. у 14 часова
Гробље Надаљ

Купрешанин Зорка 80 год.
Жарка Зрењанина 88 Србобран
Умрла 13.11.2018.
Сахрана 14.11.2018. у 12 часова
Православно гробље Србобран

13.11.2018.

Ана Томић 77 год.
Бачка 26 Нови Сад
Умрла 12.11.2018.
Сахрана 13.11.2018. у 13 часова
Православно гробље Србобран

10.11.2018.

Секе Францишка 78 год.
Петефи Шандор 24 Србобран
Умрла 08.11.2018.
Сахрана 10.11.2018 у 11 часова
Католичко гробље Србобран

09.11.2018.

Степанов Јулиана 90 год.
Св. Милетића 87б Турија
Умрла 08.11.2018.
Сахрана 09.11.2018. у 14 часова
Гробље Турија

08.11.2018.

Младен Црнојачки 86 год.
Војске Југославије 43 Турија
Умро 07.11.2018.
Сахрана 08.11.2018. у 13 часова
Гробље Турија

07.11.2018.

Арамбашић Јелена 77 год.
Крфска 2 Нови Сад
Умрла 06.11.2018.
Сахрана 07.11.2018. у 13 часова
Гробље Турија

06.11.2018.

Капларски Паја 82 год.
Салаш Торине 555 Србобран
Умро 05.11.2018.
Сахрана 06.11.2018.
Православно гробље Србобран

Ереш Јанош 58 год.
Радничка 12 Србобран
Умро 05.11.2018.
Сахрана 06.11.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

02.11.2018.

Бунфорд Ђула 67. год.
П. Сегединца 34 Србобран
Умро 31.10.2018.
Сахрана 02.11.2018. у 13 и 30 часова
Католичко гробље Србобран

ОКТОБАР

30.10.2018.

Молнар Каталин 89 год.
Скопљанска 28 Србобран
Умрла 29.10.2018.
Сахрана 30.10 2018. у 14 časova
Католичко гробље Србобран

26.10.2018.

Благојевић Драго 81. год.
Саве Ковачевића 4 Србобран
Умро 25.10.2018
Сахрана 26.10.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

Душанка Бајић 83.год.
Врбашка 15 Србобран
Умрла 25.10. 2018
Сахрана 26.10.2018 у 12 часова
Православно гробље Србобран

25.10.2018.

Мирјана Беслаћ 73 год.
Пионирска 30 Србобран
Умрла 23.10.2018
Сахрана 25.10.2018 у 12 часова
Православно гробље Србобран

23.10.2018.

Паланачки Марија 69 год.
Браће Медурић 50 Турија
Умрла 22.10.2018
Сахрана 23.10.2018.у 13 часова
Православно гробље Србобран

20.10.2018.

Вицкош Јожеф 78 год.
Д.Ђерђа 116 Србобран
Умро 17.10.2018
Сахрана 20.2018. у 13 часова
Католичко гробље Србобран

16.10.2018.

Станков Терезија 90 год.
Светог Саве 54а Турија
Умрла 14.10. 2018.
Сахрана 16.10.2018. 13 часова
Гробље Турија

15.10.2018.

Симин Милица 83 год.
Бранка Радичевића 35 Србобран
Умрла 14.10.2018
Сахрана 15.10.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

14.10.2018.

Голубски Иван 65 год.
Јована Поповића 20 Србобран
Умро 13.10.2018
Сахрана 14.10.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

13.10.2018.

Будишин Зоран 46 год.
Јована Поповића 52а Турија
Умро 11.10.2018.
Сахрана 13.10.2018. у 14 часова
Гробље Турија

Марјановић Љубица 64 год.
Врбашки пут 12 Србобран
Умрла 11.10.2018
Сахрана 13.10.2018. у 12 часова
Православно гробље Србобран

12.10.2018.

Шипош Иштван 55 год.
Шајкашка 22 Србобран
Умро 10.10.2018.
Сахрана 12.10.2018. у 14 часова
Католичко гробље Србобран

11.10.2018.

Лаушев Фемка 90 год.
Партизанска 19 Надаљ
Умрла 10.10.2018
Сахрана 11.10.2018 у 12 часова
Гробље Надаљ

09.10.2018.

Hорват Јанош 66 год.
Ж.Зрењанина 22 Србобран
Умро 08.10.3018
Сахрана 09.10.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

05.10.2018.

Слободан Филиповић74 год.
Димитрија Туцовића 2 Србобран
Умро.04.10.2018.
Сахрана 05.10.2018. у 13 часова
Православно гробље Србобран

04.10.2018.

Нићин Јелица 82 год.
М. Обилића 103 Србобран
Умрла 03.10.2018.
Сахрана 04.10. 2018. Православно гробље
Време сахране 14.00 часова

03.10.2018.

Jagity Lajoš 50 год.
Поповача венац 38 Србобран
Умро 02.10.2018
Сахрана 03.10.2018 у 11 часова
Католичко гробље Србобран

02.10.2018.

Мирјана Станић 53 год.
Бул. Ослобођења 25 Нови Сад
Умрла 30.09.2018
Сахрана 02.10.2018 14.00 часова
Православно гробље Србобран

01.10.2018.

Радослав Бечејац 72 год.
Надаљ П. Драпшина 9а
Умро 30.09.2018
Сахрана 01.10.2018. 13.00 часова
Гробље у Надаљу

СЕПТЕМБАР

24.09.2018.

Ланард Ласло 80 год.
Ади Ендре 8 Србобран
Умро 22.09.2018.
Сахрана 25.09.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

24.09.2018.

Франтз Кристиан
Адреса:- - -  Србобран
Умро 22.09.2018.
Сахрана 24.09.2018 у 12 часова
Католичко гробље Србобран

22.09.2018.

Зарић Радисав 89 год.
Шумадијска 20 Србобран
Умро 21.09.2018
Сахрана 22.09.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

21.09.2018.

Вукша Рајка 54 год.
Војвођанских бригада 68 Србобран
Умрла 20.09.2018
Сахрана 21.09.2018 у 14 часова
Православно Србобран

Вигњевић Босиљка 83 год.
Браће Дробњак 12 Нови Сад
Умрла 20.09.2018
Сахрана 21.09.2018 у 14 часова
Гробље Турија

20.09.2018.

Петар Шарић 64 год
Св. Саве 77 Србобран
Умро 19.09.2018
Сахрана 20.09.2018
У 13 часова
На православном гробљу
Србобран

19.09.2018.

Гизела Милојков 68 год.
Авалска 8 Србобран
Умрла 17.09.2018
Сахрана 19.09.2018
У 13 часова
На православном гробљу у Србобрану

16.09.2018.

Јефто Радукић 89 год
Вука Караџића 29 Надаљ
Умро 14.09.2018
Сахрана 16.09.2018
У 13 часова
У Надаљу

13.09.2018.

Мезе Етелка 92 год.
Цара Лазара 2 Србобран
Умрла 12.09.2018
Сахрана 13.09.2018. у 13 часова
На католичком гробљу у Србобрану

12.09.2018.

Живана Новаков 85 год.
Старине Новака 15 Нови Сад
Умрла 10.09.2018
Сахрана 12.09.2018
у 13 часова у Турији

11.09.2018.

Бергел Калман 72 године
Петра Бигина 40 Србобран
Умро 10.09.2018
Сахрана 11.09.2018
У 12 часова
На православном гробљу у Србобрану

Вукчевић Вера 62 год
Данила Киша 9 Србобран
Умрла 09.09.2018
Сахрана 11.09.2018
У 13 часова
На православном гробљу у Србобрану

08.09.2018.

Пантелић Милорад 81 год.
19 октобар 114/1 Србобран
Умро 06.09.2018
Сахрана 08.09.2018.
У 13 часова
На православном гробљу у Србобрану

05.09.2018.

Опанчарев Горан 40 година
Омладинска 6
Србобран
Умро 03.09.2018
Сахрана 05.09.2018 у 14 часова
На православном гробљу у Србобрану

 

АВГУСТ

30.08.2018.

Molnàr József 86 godina
Mađarska 18
Srbobran
Umro 29.08.2018
Sahrana 30.08.2018
U 12 h
Na katoličkom groblju u Srbobranu

Јурај Мацковић 62 године
Милоша Обилића 22
Србобран
Умро 29.08.2018
Сахрана 30.08.2018
У 13 часова
Православно гробље у Србобрану

28.08.2018.

Барта Иштван 56 год.
Бранка Радичевића 61 Србобран
Умро 25.08.2018
Сахрана 28.08.2018 у 14х
Католичко гробље Србобран

27.08.2018.

Гавлик Шара 84 год.
Гаврила Принципа 14/1 Србобран
Умрла 26.08.2018.
Сахрана 27.08.2018 у 12 часова
Католичко гробље Србобран

26.08.2016.

Ухларик Мариа 82. год.
С.Милетића 15/1 Србобран
Умрла 25.08.2018.
Сахрана 26.08.2018 у 12 часова
Католичко гробље Србобран

Заначић Милица 84. год.
П.Сегединца 33 Србобран
Умрла24.08.2018.
Сахрана 26.08.2018 у 11 часова
Православно гробље Србобран

24.08.2018.

Лазар Лазић 90 год.
Добровољачка 79 Србобран
Умро 22.08.2018.
Сахрана 24.08.2018 у 12 часова
Православно гробље Србобран

Увалић Боса 56 год.
С. Марковића 46 Турија
Умрла 23.08.2018
Сахрана 24.08.2018 у 16 часова
Гробље Турија

20.08.2018.

Ерес Иштван 62.год.
Радничка 12 Србобран
Умро 18.08.3018.
Сахрана 20.08.2018 у 11 часова
Католичко гробље Србобран

19.08.2018.

Слободан Бегечки 72.год.
Шумска 71 Надаљ
Умро 18.08.3018.
Сахрана 19.08.2018 у 14 часова
Гробље Надаљ

Радловић Ђуро 64.год.
Његошева 1 Србобран
Умро 17.08.3018.
Сахрана 19.08.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

18.08.2018.

Жељко Павков 47 год.
Ади Ендре 32 Србобран
Умро 14.04.2018
Сахрана 18.08.2018 у 16 часова
Православно гробље Србобран

17.08.2018.

Станимирка Миланков 80 год.
Жељезничка 22 Турија
Умрла 16.08.2018
Сахрана 17.08.2018 у 15 часова
Гробље Турија

13.08.2018.

Савин Љубица 85 год.
Војводе Танасића 40 Кисач
Умрла 12.08.2018
Сахрана 13.08.2018 у 14 часова
Гробље Надаљ

12.08.2018.

Анчић Милутин 64 год.
Колубарска 30 Србобран
Умро 10.08.2018
Сахрана 12.08.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

09.08.2018.

Кандић Милева 83 год.
Железничка 2 Србобран
Умрла 08.08.2018
Сахрана 09.08.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

Арсен Јовановић 37 год.
Нишка 3 Србобран
Умро 08.08.2018
Сахрана 09.08.2018 у 11 часова
Православно гробље Србобран

Корцеба Ивка 80 год.
Жарка Зрењанина 1 Србобран
Умрла 08.08.2018.
Сахрана 09.08. 2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

07.08.2018.

Тојзан Иштван 81 год.
Охридска 21а Србобран
Умро 05.08.2018
Сахрана 07.08.2018 у 11 часова
Католичко гробље Србобран

Симин Јован 66 год.
Карађорђева 10 Србобран
Умро 06.08.2018
Сахрана 07.08.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

04.08.2018.

Milan Rocanov 64 god.
Jovana Popovića 12/a Srbobran
Umro 04.08.2018
Sahrana 04.08.2018 u 15 časova
Pravoslavno groblje Srbobran

Јулијана Шарчев 85 год.
Авалска 3 Србобран
Умрла 02.08.2018
Сахрана 04.08.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

03.08.2018.

Фодор Андраш 74 године
Дожа Ђерђа 93 Србобран
Умро 02.08.2018
Сахрана 03.08.2018 у 14 часова
Католичко гробље Србобран

02.08.2018.

Радослав Стојков 74 год.

7 јули 22 Турија
Умро 01.09.2018
Сахрана 02.08.2018 у 14 часова
Гробље Турија

Парошки Стеван - Батица 84 godine
Јована Поповића 39 Србобран
Умро 01.08.2018.
Сахрана 02.08.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

ЈУЛ

31.07.2018.

Трифуновић Владимир 66 год.
Ђорђа Зличића 45 Нови Сад
Умро 29.07.2018
Сахрана 31.07.2018 у 15 часова
Гробље у Турији

30.07.2018.

Милачки Терез 78 год.
Његошева 36/1 Србобран
Умрла 28.07.2018
Сахрана 30.07.2018 у 13 часова
Католичко гробљеСрбобран

Сремчев Латинка 66 год.
Крајишка 12 Србобран
Умрла 29.07.2018
Сахрана 30.07.2018 у 11 часова
Православно гробље Србобран

25.07.2018.

Јолџић Лука 79 год.
Војвођанска 12 Србобран
Умро 23.07.2018.
Сахрана 25.07.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

24.07.2018.

Придрашки Верица 78 год.

Д. Туцовића 16 Србобран
Умрла 23.07.2018
Сахрана 24.07.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

23.07.2018.

Прибановић Мирослав 64 год.
Бранка Радичевића 12 Турија
Умро 22.07.2018
Сахрана 23.07.2018 у 14 часова
Гробље Турија

22.07.2018.

Латиновић Милош 87 год
Видовданска 33 Турија
Умро 21.07.2018
Сахрана 22.07.2018 у 11 часова
Гробље Турија

Фодор Валерија 56 год.
Војвођанска 1 Србобран
Умрла 20.07.2018
Сахрана 22.07.2018 у10 часова
Католичко гробље

19.07.2018.

Мијатов Васа 58 год.
Земљорадничка 5 Надаљ
Умро 18.07.2018
Сахрана 19.07.2018 у 14 часова
Гробље Надаљ

15.07.2018.

Ковач Иштван 66 год.
Скопљанска 41 Србобран
Умро 14.072018
Сахрана 15.07.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

10.07.2018.

Ћорић Ђука 94 год.
Светог Саве 71 Србобран
Умро 09.06.2018
Сахрана10.07.2018 у 14х
Православно гробље Србобран

Фехер Јожеф 70 год.
Призренска 10а Србобран
Умро 07.07.2018
Сахрана 10.07.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

09.07.2018.

Слађана Бабић 41 год.
Браће Медурић 14 Турија
Умрла 08.07.2018
Сахрана 09.07.2018 у 13 часова
Гробље Турија

08.07.2018.

Глигоревић Добрана 59 год.
Салашка 11 Србобран
Умрла 05.07.2018
Сахрана 08.07.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

Тихомир Станојев 79 год.
Булевар Краља Петра Првог 64 Нови Сад
Умро 07.07.2018
Сахрана 08.07.2018 у 12 часова
Гробље Надаљ

06.07.2018.

Црнојачки Јован 71 год.
Ђуре Вујина 39 Турија
Умро 01.07.2018
Сахрана 06.07.2018 у 13 часова
Гробље Турија

Мило Емилија 64 год.
Политова 31 Србобран
Умрла 04.07.2018
Сахрана 06.07.2018 у 14 часова
Католичко гробље Србобран

ЈУН

30.06.2018.

Наумов Љубица 84год
П.Драпшина Надаљ
Умрла 28.06.2018
Сахрана 30.06.2018. У 12 часова
Гробље Надаљ

27.06.2018.

Пирмајер Јосип 74 год
Милоша Црњанског 4 Србобран
Умро 24.06.2018
Сахрана 27.06.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

26.06.2018.

Новић Госпава 71год
Земљорадничка 80 Надаљ
Умрла 25.06.2018
Сахрана 26.06.2018 у 14 часова
Надаљско гробље

24.06.2018.

Николић Кајица 87год
Светог Саве 6 Надаљ
Умрла 23.06.2018
Сахрана 24.06.2018. у 13 часова
Гробље Надаљ

20.06.2018.

Сокола Јулиш 89 год.
Дубровачка 35 Србобран
Умро 19.06.2018
Сахрана 20.06.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

18.06.2018.

Керкез Софија 69 год.
Жарка Зренјанина 7 Турија
Умро 17.06.2018
Сахрана 18.06.2018 у 13 часова
Гробље Турија

16.06.2018.

Јухас Јожеф 67 год.
Радничка 24 Србобран
Умро 15.06.2018
Сахрана 16.06.2018 у 14 часова
Католичко гробље Србобран

15.06.2018.

Бајић Душан 81 год.
Врбашка 15 Србобран
Умро 14.06.2018
Сахрана 15.06.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

14.06.2018.

Пешић Душан 69 год.
Његошева 39 Србобран
Умро 12.06.2018
Сахрана 14.06.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

Радуловић Исидора 80 год.
Јована Поповића 5 Нови Сад
Умрла 12.06.2018
Сахрана 14.06.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

11.06.2018.

Кривокућа Ђурђинка 78 год.
Миладина Јоцића 9 Турија
Умрла 09.06.2018
Сахрана 11.06.2018. У 14 часова
Гробље Турија

05.06.2018.

Бутковић Џемал 52 год.
Војводе Синђелића 18 Србобран
Умро 01.06.2018
Сахрана 05.06.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

Чобанов Радивој 76 год.
9 Југовића 4 Србобран
Умро 03.06.2018
Сахрана 05.06.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

04.06.2018.

Бујак Богдан 71год.
Кајмакчаланска 19 Србобран
Умро 03.06.2018
Сахрана 04.06.2018 у 10 часова
Православно гробље Србобран

Цураковић Станка 81год.
Браће Медурић 27 Турија
Умрла 03.06.2018.
Сахрана 04.06.2018 у 13 часова
Гробље Турија

МАЈ

31.05.2018.

Дудаш Звонко 56 год.
13. маја 11 Ново Орахово
Умро 29.05.2018
Сахрана 31.05.2018 у 14 часова
Гробље у Надаљу

Алексијевић Марија 65 год.
Петра Драпшина 16А Надаљ
Умрла 30.05.2018.
Сахрана 31.05.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

30.05.2018.

Ракић Љубица 74год.
Браће Јовандић 7 стан 12 Нови Сад
Умрла 29.05.2018
Сахрана 30.05.2018 у 13 часова
Србобран Православно гробље

Фазекаш Михаљ 59 год.
Ж. Продановића 1 Србобран
Умро 29.05.2018
Сахрана 30.05.2018 у 12 часова
Католичко гробље Србобран

28.05.2018.

Иконић Недељко 73 год.
Мала 7 Србобран
Умро 26.05.2018
Сахрана 28.05.2018. у 15 часова
Православно гробље Србобран

26.05.2018.

Тало Розалија 74 година
Дожа Ђерђа 65 Србобран
Умро 25.05.2018
Сахрана 26.05.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

25.05.2018.

Утвић Милан 70 година
Добровољачка 75 Србобран
Умрo 24.05.2018
Сахрана 25.05.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

23.05.2018.

Милић Марија 85 година
Влајковићева 9 Србобран
Умрла 19.05.2018
Сахрана 23.05.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

22.05.2018.

Хаби Рудолф 88 година
19 Октобар 116 Србобран
Умро 21.05.2018
Сахрана 22.05.2018 у 14
Католичко гробље Србобран

21.05.2018.

Петровић Бранислава 77год.
Његошева 12/1 Србобран
Умро 20.05.2018
Сахрана 21.05.2018 у 15
Православно гробље Србобран

19.05.2018.

Николић Никола 67 година
Васе Чарапића 5 Србобран
Умро 18.05.2018
Сахрана 19.05.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

18.05.2018.

Алексијевић Драган 61 година
Жарка Зрењанина 44 Србобран
Умро 17.05.2018
Сахрана 18.05.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

17.05.2018.

Конатар Стана 86 година
9 Југовића 44 Србобран
Умрла 16.05.2018
Сахрана 17.05.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

16.05.2018.

Тешановић Десанка 88 година
Ратарска 21 Србобран
Умрла 15.05.2018
Сахрана 16.05.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

15.05.2018.

Гујаш Розалија 60 година
Лист Ференца 10/1 Србобран
Умрла 13.05.2018
Сахрана 15.05.2018у 13 часова
Католичко гробље Србобран

12.05.2018.

Зорка Ергелашев 81 година
Светог Саве 32 Србобран
Умрла 11.05.2018
Сахрана 12.05.2018у 14 часова
Православно гробље Србобран

05.05.2018.

Опачић Никола 71 год.
Турија Живојина Мишића 7
Умро 01.05.2018
Сахрана 05.05.2018 у 13 часова
Гробље Турија

04.05.2018.

Ћурчин Марија 66 година
Железничка 24 Турија
Умрла 03.05.2018
Сахрана 04.05.2018у 15 часова
Гробље Турија

Крњетин Лазар 59 година
Цара Лазара 4 Србобран
Умро 02.05.2018
Сахрана 04.05.2018у 13 часова
Православно гробље Србобран

01.05.2018.

Златанов Бранко 75 година
З.Зрењанина 52 Србобран
Умро 30.04.2018
Сахрана 01.05.2018. y 13 часова
Православно гробље Србобран

Ненадов Драган 55 година
Жарка Зрењанина 83/2 Србобран
Умро 30.04.2018
Сахрана 01.05.2018 у 11часова
Православно гробље Србобран

АПРИЛ

25.04.2018.

Њежић Петар 64 године
П. Шандора 9 Србобран
Умро 25.04.2018
Сахрана 26.04.2018 у 16 часова
Православно гробље Србобран

23.04.2018.

Кихут Јулијана 71 год.
Браће Пантић 64а Надаљ
Умрла 19.04.2018
Сахрана 23.04.2018 у13 часова
Гробље Надаљ

21.04.2018.

Божић Цвијета 83 год.
Србобран Врбаска 11
Умрла19.04.2018
Сахрана 21.04.2018 у13 часова
Православно гробље Србобран


Слука Гергељ 76 год.
Туринска 13а Србобран
Умро 19.04.2018
Сахрана 21.04.2018 у 12 часова
Католичко гробље Србобран

14.04.2018.

Милорад Гавански 73 године
М.Црњанског 17 Србобран
Умро 13.04.2018
Сахрана 14.04.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

11.04.2018.

Марија Попглигорин 70годodina
Змај Јовина 42 Турија
Умрла 10.04.2018
Сахрана 11.04.2018 у 12 часова
Гробље Турија

Валок Катица 94 година
А.Шантића 17 Нови Сад
Умрла 09.04.2018
Сахрана 11.04.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

09.04.2018.

Патаки Имре 90 година
Цигљарска 37 Србобран
Умро 08.04.2018
Сахрана 09.04.2018 у 11 часова
Католичко гробље Србобран

06.04.2018.

Вујин Јулка 82.године
Народног фронта 62 Нови Сад
Умрла 05.04.2018.
Сахрана 06.04.2018. 14.00 часова
Гробље Турија

Радић Славко 90 год.
Браће Пантић 56 Надаљ
Умро 05.04.2018
Сахрана 06.04.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

05.04.2018.

Бељански Бранислав 70 год.
М. Јоцића 21 Турија
Умро 04.04.2018
Сахрана 05.04.2018 у 16 часова
Гробље Турија

Букинац Милица 79 год.
Светог Саве 30 Надаљ
Умрла 04.04.2018
Сахрана 05.04.2018 у 15 часова
Гробље Надаљ

01.04.2018.

Љиљана Дебељачки 50 год.
Хајдук Вељка 24 Србобран
Умрла 31.03.2018
Сахрана 01.04.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

Букинац Јованка 84 год.
Футошки пут 18 Нови Сад
Умрла 31.03.2018
Сахрана 01.04.2018 у 11 часова
Гробље Надаљ

МАРТ

31.03.2018.

Видосава Туцић 83 год.
Лазара Ракића 48 Надаљ
Умрла 30.03.2018
Сахрана 31.03.2018 у 11:30 часова
Гробље Надаљ

Парошки Драгица 80 год.
Лазара Ракића 87а Турија
Умрла 29.03.2018
Сахрана 31.03.2018 у 14 часова
Гробље Турија

Јагић Ержебет 62 год.
Јадранска 8 Фекетић
Умрла 29.03.2018
Сахрана 31.03.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

26.03.2018.

Иванић Тома 90 год.
Светог Саве 38 Надаљ
Умрo 24.03.2018
Сахрана 26.03.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

Цвјетан Мирко 80 год.
Данила Киша 38 Нови Сад
Умрo 24.03.2018
Сахрана 26.03.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

24.03.2018.

Сиручић Нурија 79 год.
Петра Драпшина 27 Србобран
Умрo 23.03.2018
Сахрана 24.03.2018 у 11 часова
Православно гробље Србобран

Ћика Милица 83 год.
Bartok Bela 2 Србобран
Умрла 23.03.2018
Сахрана 24.03.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

Малетин Новка 79 год.
Вука Караџића 43 Турија
Умрла 23.03.2018
Сахрана 24.03.2018 у 13 часова
Гробље Турија

23.03.2018.

Марјанов Косана 81 год.
Зетска 1 Србобран
Умро 21.03.2018
Сахрана 23.03.2018 у 11 часова
Православно гробље Србобран

22.03.2018.

Каћански Зора 60 год.
Смедеревска 13 Србобран
Умрла 21.03.2018
Сахрана 22.03.2018 у 15 часова
Гробље Турија

Попић Петар 72 год.
Добровољачка 32 Србобран
Умро 20.03.2018
Сахрана 22.03.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

Лакатош Андраш 64 год.
Дунавска 16 Србобран
Умро 17.03.2018
Сахрана 22.03.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

21.03.2018.

Вујин Олга 94 год.
Николе Тесле 4 Србобран
Умрла 19.03.2018
Сахрана 21.03.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

Туторов Славна 73 год.
Зелени венац 29 Србобран
Умрла 20.03.2018
Сахрана 21.03.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

20.03.2018.

Пожоњи Нандор 60 год.
Виноградска 26 Србобран
Умро 18.03.2018
Сахрана 20.03.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

18.03.2018.

Кулачин Анђа 84 год.
Мишарска 6 Србобран
Умрла 17.03.2018
Сахрана 18.03.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

Достан Мариа 91 год.
Дубровачка 44 Србобран
Умрла 16.03.2018
Сахрана 18.03.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

15.03.2018.

Шућов Витомир 53 год.
Браће Пантића 13 Надаљ
Умро 13.03.2018
Сахрана 15.03.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

Гаспарик Ђура 80 год.
Земљорадничка 11 Надаљ
Умро 13.03.2018
Сахрана 15.03.2018 у 14 часова
Гробље Надаљ

13.03.2018.

Ковч Јелена 69 год.
Петра Драпшина 88 Србобран
Умрла 12.03.2018
Сахрана 13.03.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

Шијачић Иван 77 год.
Милоша Обилића 129 Србобран
Умро 10.03.2018
Сахрана 13.03.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

12.03.2018.

Шућов Недељко 68 год.
Омладинска 4 Надаљ
Умро 10.03.2018
Сахрана 12.03.2018 у 15 часова
Гробље Надаљ

11.03.2018.

Пилиси Добрила 91 год.
Шумадијска 27 Србобран
Умрла 10.03.2018
Сахрана 11.03.2018 у 11 часова
Католичко гробље Србобран

10.03.2018.

Пилиповић Мирко 80 год.
Светозара Милетића 45 Надаљ
Умро 08.03.2018
Сахрана 10.03.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

Лакаи Радослава 84 год.
Дравска 5 Србобран
Умрла 09.03.2018
Сахрана 10.03.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

09.03.2018.

Видаковић Зоран 50 год.
Струмичка 9 Србобран
Умро 06.03.2018
Сахрана 09.03.2018 у 13 часова
Православно гробљe Србобран

Алиловић Слободан 66 год.
Жарка Зрењанина 19 Србобран
Умро 07.03.2018
Сахрана 09.03.2018 у 14 часова
Католичко гробљe Србобран

Марјанов Надица 77 год.
Карађорђева Србобран
Умрла 07.03.2018
Сахрана 09.03.2018 у 15 часова
Православно гробљe Србобран

08.03.2018.

Златан Бабић
Јована Поповића 52 Турија
Умро 06.03.2018
Сахрана 08.03.2018 у 11 часова
Гробље Турија

07.03.2018.

Икић Чедо 53 год.
Светозара Попновакова 18/а Турија
Умро 04.03.2018
Сахрана 07.03.2018 у 14 часова
Гробље Турија

Медурић Богољуб 87 год.
Војске Југославије 25 Турија
Умрла 06.03.2018
Сахрана 07.03.2018 у 14 часова
Гробље Турија

05.03.2018.

Медурић Богољуб 87 год.
Светозара Марковића 15 Турија
Умро 04.03.2018
Сахрана 05.03.2018 у 15 часова
Гробље Турија

Ђураковић Цвета 84 год.
Умрла 02.03.2018
Сахрана 05.03.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

28.02.2018.

Боја Новаковић 84 год.
Браће Јоцков Надаљ
Умрла 26.02.2018
Сахрана 28.02.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

27.02.2018.

Љеваја Милица 77 год.
9 Југовића73 Србобран
Умрла 25.02.2018
Сахрана 27.02.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

Ненадов Катица 84 год.
Дурмиторска7/3 Србобран
Умрла 24.02.2018
Сахрана 27.02.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

25.02.2018.

Видаков Драгољуб 67 год.
Нишка 23 Србобран
Умрo 23.02.2018
Сахрана 25.02.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

24.02.2018.

Марковић Милован 76 год.
Светог Саве 25 Србобран
Умрo 23.02.2018
Сахрана 24.02.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

Шегуљев Тодор 54 год.
Бардова 53 Србобран
Умрo 23.02.2018
Сахрана 24.02.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

22.02.2018.

Младеновић Радоје 83 год.
Aлексе Шантића 12 Србобран
Умрo 21.02.2018
Сахрана 22.02.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

Гавлик Бела 80 год.
П. Шандора 53 Србобран
Умро 21.02.2018
Сахрана 22.02.2018.у 14 часова
Католичко гробље Србобран

21.02.2018.

Прерадов Лепосава 66 год.
Петра Драпшина 53 Надаљ
Умрла 20.02.2018
Сахрана 21.02.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

19.02.2018.

Књетин Милица 80 год.
Хајдук Вељка 57 Србобран
Умрла 18.02.2018
Сахрана 19.02.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

15.02.2018.

Ћелбабин Милан 90 год.
Пере Сегединца 5 Србобран
Умро 14.02.2018
Сахрана 15.02.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

13.02.2018.

Милићевић Милка 77 год.
Јован Стерија Поповић 77 Србобран
Умрла 12.02.2018
Сахрана 13.02.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

11.02.2018.

Стрибер Александар 60 год.
Земљорадничка 64 Надаљ
Умро 10.02.2018.
Сахрана 11.02.2018 у 14 часова
Гробље Надаљ

Николић Гордана 90 год.
Војске Југославије 59 Турија
Умрла 10.02.2018
Сахрана 11.02.2018 у 13 часова
Гробље Турија

10.02.2018.

Бабић Радован 77 год
Партизанска 29 Србобран
Умро 09.02.2018
Сахрана 10.02.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

09.02.2018.

Гложански Иван 75 год.
Петра Драпшина 67 Србобран
Умро 08.02.2018
Сахрана 09.02.2018
Православно гробље Србобран

07.02.2018.

Кереџин Бранислав 63 год.
Вука Караџића 35 Надаљ
Умро 06.02.2018
Сахрана 07.02.2018 у 13 часова
Гробље Надаљ

Глуваков Милица 77 год.
Јанка Катића 30 Србобран
Умрла 06.02.2018
Сахрана 07.02.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

Јосимовић Стојан 80 год.
Жарка Зрењанина 61 Србобран
Умро 06.02.2018
Сахрана 07.02.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

05.02.2018.

Новаковић Милан 51 год.
Земљорадничка 18/1 Надаљ
Умро 03.02.2018
Сахрана 05.02.2018 у 14 часова
Гробље Надаљ

03.02.2018.

Мориц Естер 69 год.
Вука Караџића 70  Србобран
Умрла 02.02.2018
Сахрана 03.02.2018 у 14 часова
Католичко гробље Србобран

 

Киш Ирен 76 год.
Филипа Вишњића 7 Србобран
Умрла 02.02.2018
Сахрана 03.02.2018 у 13 часова
Католичко гробље Србобран

 

Фан Стеван 53 год.
Дожа Ђерђа 53 Србобран
Умро 02.02.2018
Сахрана 03.02.2018 у 13 часова
Православно гробље Србобран

02.02.2018.

Александар Шијачић 70 год.
Умро 20.01.2018
Сахрана 02.02.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

 

ЈАНУАР

31.01.2018.

Сакић Бранко 79 год.
Хајдук Вељка 52 Србобран
Умро 30.01.2018
Сахрана31.01.2018 у 14 часова
Православно гробље Србобран

28.01.2018.

Ивановић Миојла 81 год.
Мала15 Србобран
Умрла 27.01.2018
Сахрана 28.01.2018 у 15 часова
Православно гробље Србобран

27.01.2018.

Канчар Тибор 79 година
Салаш Торине 189 Србобран
Умро 25.01.2018.
Сахрана 27.01.2018 у 14 часова
Католичко гробље у Србобрану

26.01,2018,

Кривокапић Милорад 70 година
Добровољачка 50 Србобран
Умро 25.01.2018.
Сахрана 26.01.2018 у 14 часова
Православно гробље у Србобрану

25.01.2018.

Мартон Каталин 102 год.
Ј. Катица 17 Србобран
Умрла 24.01.2018.
Сахранa 25.01.2018 у 15 часова
Католичко гробље Србобран

Арамбасић Гојко 85 год.
Ж. Зрењанина 4 Турија
Умро 24.01.2018
Сахрана 25.01.2018 у 13 часова
Гробље Турија

24.01.2018.

Нешебик Ержебет 87 год.
19 октобра 88 Србобран
Умрла 24.01.2018
Сахрана 24.01.2018 у 11 часова
Католичко гробље

23.01.2018.

Зеремски Марија 88 година
Вука Караџића 11 Турија
Умрла 22.01.2018.
Сахрана 23.01.2018. у 13 часова
Гробље у Турији

22.01.2018.

Красуљак Јулијана 87 година
Димитрија Туцовића 6а Србобран
Умрла 21.01.2018.
Сахрана 22.01.2018. у 13 часова
Католичко гробље

21.01.2018.

Медурић Модица 87 година
С. Саве 17 Турија
Умрла 19.01.2018.
Сахрана 21.01.2018. у 13 часова
Гробље у Турији

14.01.2018.

Дудаш Лидија 84 година
Дубровачка 80 Србобран
Умрла 13.01.2018.
Сахрана 14.01.2018. у 14 часова
Католичко гробље у Србобрану

Орњаков Пава 86 год.
Добровољачка 90 Србобран
Умрла 13.01.2018.
Сахрана 14.01.2018 у 13 часова
Православно гробље у Србобрану

13.01.2018.

Симин Иванка 87 год.
Петра Драпшина 68 Србобран
Умрла 12.01.2018.
Сахрана 13.01.2018 у 13 часова
Православно гробље у Србобрану

09.01.2018.

Бојтош Олга 82 година
Радничка 14 Србобран
Умрла 08.01.2018.
Сахрана 09.01.2018. у 11 часова
Католичко гробље у Србобрану

08.01.2018.

Светозар Шијачић 66 година
Пере Сегединца 41 Србобран
Умро 07.01.2018.
Сахрана 08.01.2018. у 13 часова
Православно гробље у Србобрану

04.01.2018.

Ковачевић Слободанка 70 година
Алексе Шантића 6 Србобран
Умрла 02.01.2018.
Сахрана 04.01.2018. у 13 часова
Православно гробље у Србобрану

02.01.2018.

Пар Арпад 79 година
Солунска 2 Србобран
Умро 01.01.2018.
Сахрана 02.01.2018. у 14 часова
Католичко гробље у Србобрану

 

2017.

ДЕЦЕМБАР

28.12.2017.

Миодраг Велицки 65 година
Змај Јовина 28 Турија
Умро 26.12.2017.
Сахрана 28.12.2017 у 14 часова
Гробље у Турији

27.12.2017.

Бранислав Курјачки 58 година
Пере Сегединца 58 Србобран
Умро 26.12.2017.
Сахрана 27.12.2017 у 15 часова
Православно гробље у Србобрану

Даница Весков 61 година
Браће Пантић 45
Умро 26.12.2017.
Сахрана 27.12.2017 у 14 часова
Гробље у Надаљу

Јелић Владимир 70 година
С. Попновакова 36 Турија
Умро 23.12.2017.
Сахрана 27.12.2017 у 13 часова
Гробље у Турији

26.12.2017.

Коларски Душица 71 година
Книнска 71 Ветерник
Умрла 25.12.2017.
Сахрана 26.12.2017. У 13 часова у Надаљу

Грујић Олга 79 година
Дурмиторска 2 Србобран
умрла 25.12.2017.
Сахрана 26.12.2017.у 15 часова
Православно гробље Србобран

25.12.2017.

Нићетин Етушка 65 година
Ђуре Вујина 40 Турија
Умрла 23.12.2017.
Сахрана 25.12.2017. у 14 часова на гробљу у Турији

24.12.2017.

Јоцков Јован 57 година
Браће Јоцков 55 Надаљ
Умро 22.12.2017.
Сахрана 24.12.2017 у 13 часова на надаљском гробљу

22.12.2017.

Пивнички Нада 90 година
В. Караџића 15
Умрла 21.12.2017.
Сахрана 22.12.2017 у 13 часова
Србобран православно гробље

Џинић Јово 68 година
И. Андрића 14. Србобран
Умро 21.12.2014.
Сахрана 22.12.2017 у 14 часова 
Србобран православно гробље

20.12.2017.

Калман Дамјан 68 година
Попноваков Лазар 22 Турија
Преминуо 18.12.2017.
Сахрана 20.12.2017. 13 часова
католичко гробље Србобран

16.12.2017.

Братић Милан 72 година
7 јул 16 Турија
Преминуо 15.12.2017.
Сахрана 16.12.2017 у 14 часова на Туријском гробљу

14.12.2017.

Ереш Розалија 63 година
Дожа Ђерђа 64а Србобран
Преминула 12.12.2017.
Сахрана 14.12.2017 у 14 часова на католичком гробљу

Стеванка Миковић 82 година
Бардова 19 Србобран
Преминула 12.12.2017.
Сахрана 14.12.2017 у 15 часова на православном гробљу

Ђорђе Џинић 81 година
Аустрија
Преминуо 10.12.2017.
Сахрана 14.12.2017 у 13 часова на туријском гробљу

13.12.2017.

Станислава Јевтић 50 година
Телечка 14 Србобран
Преминула 12.12.2017.
Сахрана 13.12.2017 у 14 часова на православном гробљу

Спасоје Николић 49 година
Жељезничка 31 Надаљ
Преминуо 11.12.2017.
Сахрана 13.12.2017 у 13 часова на надаљском гробљу

12.12.2017.

Милош Вујин 86 година
Саве Ковачевић 17 Турија
Преминуо 10.12.2017.
Сахрана 12.12.2017 у 13 часова на Туријском гробљу

11.12.2017.

Каталин Футо
Србобран Д. Ђерђа 92
Поживела 91 годину
Преминула 10.12.2017
Сахрана 11.12 2017 у 13
католичко гробље Србобран

09.12.2017.

Дејан Михајловић 16 година
Жарка Зрењанина 64 Србобран
Преминуо 07.12.2017.
Сахрана 09.12.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

08,12,2017,

Ана Петровић 78 година
Карађорђева 6 Србобран
Преминула 07.12.2017.
Сахрана 08.12.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

НОВЕМБАР

20,11,2017,

Бодирожић Нада 68 година
Карађорђева 14 Србобран
Преминула 18.11.2017.
Сахрана 20.11.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

19.11,2017.

Палцок Шандор 71 година
Јожеф Атила 46 Србобран
Преминуо 17.11.2017.
Сахрана 19.11.2017. 11 часова
Католичко гробље Србобран

Сиришки Даница 84 године
Браће Пантића 44 Надаљ
Преминула 17.11.2017.
Сахрана 19.11.2017. 13 часова
Надаљ

18,11,2017,

Мартиновћ Мара 74 године
Дурмиторска 18/1 Србобран
Преминула 17.11.2017.
Сахрана 18.11.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

Лакатош Петар 51 година
Нишка 19 Србобран
Преминуо 17.11.2017.
Сахрана 18.11.2017. 12 часова
православно гробље Србобран

 

16.11.2017.

Прекић Радивоје 79 година
Драгише Мишковића 3/2 Надаљ
Преминуо 15.11.2017.
Сахрана 16.11.2017. 14 часова
Надаљ

07.11.2017

Mесарош Ференц 72 годинe
Жарка Зрењанина 32 Србобран
Преминуо 06.11.2017.
Сахрана 07.11.2017. 14 часова
Католичко гробље Србобран

06.11.2017.

Младеновић Милица 83 године
Пере Сегединца 83 Србобран
Преминула 05.11.2017.
Сахрана 06.11.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

04.11.2017.

Видовић Нада 76 година
Светог Саве 112 Србобран
Преминула 02.11.2017.
Сахрана 04.11.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

03.11.2017

Такач Шандор 61 година
Главна 33 Бачко Градиште
Преминуо 02.11.2017.
Сахрана 03.11.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

01.11.2017

Љубица Вецкалов 88 година
Милоша Црњанског 47 Србобран
Преминула 31.10.2017.
Сахрана 01.11.2017. 11 часова
Православно гробље Србобран

ОКТОБАР

31.10.2017

Бошњак Маргит 60 година
Војводе Синђелића 22 Србобран
Преминула 29.10.2017.
Сахрана 31.10.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

Шиге Милена 69 година
Кајмакчаланска 17 Србобран
Преминула 29.10.2017.
Сахрана 31.10.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

Алексијевић Милорад 63 година
22 Октобра 26 Турија
Преминуо 29.10.2017.
Сахрана 31.10.2017. 15 часова
Турија

26.10.2017.

Милева Младеновић 75 година
Димитрија Туцовића 18 Србобран
Преминула 25.10.2017.
Сахрана 26.10.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

24.10.2017

Петар Шијачић 74 година
Петра Драпшина 61 Србобран
Преминуо 22.10.2017.
Сахрана 24.10.2017. 12 часова
Православно гробље Србобран

23.10.2017.

Александар Шарчев 80 година
Миладина Јоцића 1 Србобран
Преминуо 22.10.2017.
Сахрана 23.10.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

16.10.2017.

Иванка Алексијевић 66 година
Неретљанска 16 Србобран
Преминула 15.10.2017.
Сахрана 16.10.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

13.10.2017.

Mиле Шукунда 78 година
Призренска 10 Србобран
Преминуо 12.10.2017.
Сахрана 13.10.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

 

Мика Бојанић 87 година
Дравска 2 Србобран
Преминула 11.10.2017.
Сахрана 13.10.2017. 15 часова
Православно гробље Србобран

12.10.2017.

Миља Мандић 84 година
Веселина Маслеша 4 Нови Сад
Преминула 10.10.2017.
Сахрана 12.10.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

09.10.2017.

Станија Пантелић 69 година
Бранка Радичевића 2 Србобран
Преминула 08.10.2017.
Сахрана 09.10.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

03.10.2017.

Петковић Цвета 90 година
Нови Сад
Преминула 02.10.2017.
Сахрана 03.10.2017. 13 часова
Надаљ

 

СЕПТЕМБАР

29.09.2017.

Таши Ђерђ 56 година
Јанка Катића 36
Преминуо 27.09.2017.
Сахрана 29.09.2017. 15 часова
Католичко гробље Србобран

 

Сурдучки Пантелија 66 година
Јанка Веселиновића 10 Нови Сад
Преминуо 27.09.2017.
Сахрана 29.09.2017. 13 часова
Надаљ

28.09.2017.

Гертнер Терез 82 године
Дожа Ђерђа 108
Преминуо 27.09.2017.
Сахрана 28.09.2017. 15 часова
Католичко гробље Србобран

24.09.2017.

Целер Ирма 97 година
Светог Саве 68
Преминула 23.09.2017.
Сахрана 24.09.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

20.09.2017.

Вегел Оталија 56 година
Сегедински пут 419
Преминула 19.09.2017.
Сахрана 20.09.2017. 12 часова
Католичко гробље Србобран

 

Душанка Томић 65 година
Космајска 1 Србобран
Преминула 18.09.2017.
Сахрана 20.09.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

18.09.2017.

Милошев Ружица 87 година
Добровољачка 74 Србобран
Преминула 17.09.2017.
Сахрана 18.09.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

14.09.2017.

Светозар Вујанов 65 година
Ј. Ј. Змај 53 Турија
Преминуо 13.09.2017.
Сахрана 14.09.2017 15 часова
Турија

08.09.2017.

Мићин Дара 84 године
Браће Јоцков 20 Надаљ
Преминула 07.09.2017.
Сахрана 08.09.2017. 11 часова
Надаљ

АВГУСТ

28.08.2017.

Мургаски Софија 77 година
Миладина Јоцића 22 Турија
Преминула 27.08.2017.
Сахрана 28.08.2017 13 часова
Турија

26.08.2017.

Деканић Бранко 90 година
Маршала Тита 77 Нови Бечеј 
Преминуо 25.08.2017.
Сахрана 26.08.2017. 13 часова
Надаљ

18.08.2017.

Гајинов Катица 88 година
Војвођанска 19 Турија 
Преминула 17.08.2017.
Сахрана 18.08.2017. 14 часова
Турија

16.08.2017

Ловрић Мара 69 година 
Браће Пантића 43 Надаљ
Преминула 15.08.2017.
Сахрана 16.08.2017. 13 часова
Надаљ

15.08.2017

Родушек Драгица 57 година 
Добровољачка 73 Србобран
Преминула 14.08.2017.
Сахрана 15.08.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

Слободан Радић 71 година
Његошева 9а Србобран
Преминуо 14.08.2017.
Сахрана 15.08.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

14.08.2017

Мартиновић Зорка 47 година
Нишка 23 Србобран
Преминула 12.08.2017
Сахрана 14.08.2017. 11 часова
православно гробље Србобран

11.08.2017

Белић Исидора 93 године
Милоша Обилића 51 Србобран 
Преминула 10.08.2017.
Сахрана 11.08.2017. 12 часова
православно гробље Србобран

11.08.2017

Сивачки Ђура 68 година
Хајдук Вељка 43 Србобран
Преминуо 10.08.2017.
Сахрана 11.08.2017. 11 часова
православно гробље Србобран

09.08.2017.
Симин Милош 23 године
Бардова 31 Србобран
Преминуо 07.08.2017
Сахрана 09.08.2017 14 часова
православно гробље Србобран

02.08.2017.

Фењвеши Иштван 85 година
Димитрија Туцовића 5 Србобран
Преминуо 01.08.2017.
Сахрана 02.08.2017. 11 часова
католичко гробље Србобран

01.08.2017.

Комароми Ержебет 90 година
Пере Сегединца 16 Србобран
Преминула 31.07.2017.
Сахрана 01.08.2017. 14 часова
Католичко гробље Србобран

ЈУЛ

30.07.2017.

Сеп Илона 68 година
Лазе Костића 20
Преминула 28.07.2017.
Сахрана 30.07.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

29.07.2017.

Нађ Марија 66 година
Солидарности 19 Србобран
Преминула 28.07.2017.
Сахрана 29.07.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

Јанковић Јанош 52 године
Барањска 1 Србобран
Преминуо 27.07.2017.
Сахрана 29.07.2017. 11 часова
католичко гробље Србобран

28.07.2017.

Николић Иван 63 године
Нишка бб Србобран
Преминуо 27.07.2017.
Сахрана 28.07.2017. 11 часова
православно гробље Србобран

27.07.2017.

Милошев Ђорђе 64 године
Милоша Црњанског 33 Србобран
Преминуо 25.07.2017.
Сахрана 27.07.2017.14 часова
православно гробље Србобран

26.07.2017.

Самарџија Ђура 71 година
Милоша Обилића 110 Србобран
Преминуо 24.07.2017.
Сахрана 26.07.2017. 11 часова
православно гробље Србобран

Марјанов Даница 88 година
Пионирска 13 Србобран
Преминула 24.07.2017.
Сахрана 26.07.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

25.07.2017.

Раденковић Радисав 61 година
Мађарска 5 Србобран
Преминуо 24.07.2017.
Сахрана 25.07.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

Вицкош Ана 76 година
19. октобра 53 Србобран
Преминула 24.07.2017.
Сахрана 25.07.2017. 15 часова
католичко гробље Србобран

Ромода Розалија 85 година
Радничка 34 Србобран
Преминула 24.07.2017
Сахрана 25.07.2017. 11 часова
католичко гробље Србобран

21.07.2017.

Остојин Здравко 89 година
Салаш 3 Надаљ
Преминио 20.07.2017.
Сахрана 21.07.2017. 13 часова Надаљ

Фуско Марија 83 године
Нови Сад
Преминула 20.07.2017.
Сахрана 21.07.2017. 15 часова
католичко гробље Србобран

Амиџић Будимир 75 година
Нови Сад
Преминуо 20.07.2017.
Сахрана 21.07.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

14.07.2017.

Остојић Бранислав 86 година
Ђуре Јакшића 16 Србобран
Преминуо 12.07.2017.
Сахрана 14.07.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

Радишић Нада 71 година
Милоша Црњанског 6/8 Србобран
Преминула 13.07.2017
Сахрана 14.07.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

13.07.2017.

Вираг Петар 83 године
Вука Караџића 5 Надаљ
Преминуо 11.07.2017.
Сахрана 13.07.2017. 13 часова Надаљ

12.07.2017.

Банцо Ферез 82 године
Ади Ендре 1 Србобран
Преминула 11.07.2017.
Сахрана 12.07.2017. 15 часова
католичко гробље Србобран

06.07.2017.

Милка Братић 85 година
Миладина Јоцића 26 Србобран
Преминула 05.07.2017.
Сахрана 06.07.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

Ружица Туцаков 74 године
Петра Бигина 22 Србобран
Преминула 05.07.2017.
Сахрана 06.07.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

ЈУН

29.06.2017.

Ранков Ненад 91 година
Милоша Обилића 62 Србобран
Преминуо 27.06.2017.
Сахрана 29.06.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

28.06.2017.

Петковић Љубица 79 година
Булевар Ослобођења 22 Нови Сад
Преминула 27.06.2017.
Сахрана 28.06.2017. 11 часова Надаљ

Перковић Стоја 92 године
Бранислава Нушића 22 Србобран
Преминула 26.06.2017.
Сахрана 28.06.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

27.06.2017.

Хаинрих Деже 89 година
Доза Ђерђа 21/1 Срборана
Преминуо 26.06.2017.
Сахрана 27.06.2017. 13 часова
католичко гробље Србобран

20.06.2017.

Јоргић Вера 81 година
Колубарска 46 СрбобраН
Преминула 19.06.2017.
Сахрана 20.06.2017 13 часова
православно гробље Србобран

Телеки Золтан 59 година
Милоша Обилића 81 Србобран
Преминуо 18.06.2017.
Сахрана 20.06.2017. 14 часова
католичко гробље Србобран

18.06.2017.

Шијачић Викторија 64 године
Петра Драпшина 61 Србобран
Преминула16.06.2017.
Сахрана 18.06.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

Богдановић Крстомир 69 година
Смедеревска 25
Преминуо 17.06.2017.
Сахрана 18.06.2017. 12часова
православно гробље Србобран

17.06.2017.

Мијић Мирослав 67 година
Филипа Вишњића 1 Србобран
Преминуо 16.06.2017.
Сахрана 17.06.2017. 12 часова
православно гробље Србобран

Бркић Бошко 64 године
Саве Ковачевића 9 Србобран
Преминуо 15.06.2017.
Сахрана 17.06.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

16.06.2017.

Топалов Смиљка 71 година
Партизанска 8 Надаљ
Преминула 15.06.2017.
Сахрана 16.06.2017. 13 časova Надаљ

14.06.2017.

Купцо Марија 68 година
Врбашка 1 Србобран
Преминула 13.06.2017.
Сахрана 14.06.2017. 14 часова
Србобран католичко гробље

Бајић Нико 73 године
Партизанска бб Турија
Преминуо 13.06.2017.
Сахрана 14.06.2017. 11 часова Турија

11.06.2017.

Драпшин Бранислав 78 година
Смедеревска 18 Србобран
Преминуо 10.06.2016.
Сахрана 11.06.2017. 14 часова Турија

09.06.2017.

Мирослава Попсавин 62 године
Барањска 7а Србобран
Преминула 08.06.2017.
Сахрана 09.06.2017. 15 часова
православно гробље Србобран

Брашњо Јулијана 70 година
Дожа Ђерђа 81 Србобран
Преминула 08.06.2017.
Сахрана 09.06.2017. 14 часова
католичко гробље Србобран

Безег Етел 87 година
Колубарска 10 Србобран
Преминула 08.06.2017.
Сахрана 09.06.2017. 11 часова
католичко гробље Србобран

08.06.2017.

Рајак Загорка 87 година
Карађорђева 11 Србобран
Преминула 07.06.2017.
Сахрана 08.06.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

05.06.2017.

Ратковић Марија 53 година
Струмичка 1 Србобран
Преминула 04.06.2017.
Сахрана 05.06.2017. 15 часова
православно гробље Србобран

04.06.2017.

Вујин Мара 69 година
Новосадског сајма 12 Нови Сад
Преминула 03.06.2017.
Сахрана 04.06.2017. 15 часова Турија

03.06.2017.

Срећков Георгие 77 година
Браће Јоцков 44 Надаљ
Преминуо 02.06.2017.
Сахрана 03.06.2017. 13 часова Надаљ
 

01.06.2017.

Мијатовић Драгутин 84 године
Светог Саве 54 Надаљ
Преминуо 30.05.2017.
Сахрана 01.06.2017. 13 часова Надаљ

MAJ

 

31.05.2017.

 

Шијачић Марија 69 година
Петра Бигина 21 Србобран
Преминула 30.05.2017.
Сахрана 31.05.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

 

30.05.2017.

Гал Јожеф 61 година
Милоша Обилића 112 Србобран
Преминуо 29.05.2017.
Сахрана 30.05.2017. 16 часова
католичко гробље Србобран

24.05.2017.

Ковач Бичкеи Петер 62 године
Рибарска 10 Србобран
Преминуо 23.05.2017.
Сахрана 24.05.2017. 16 часова
католичко гробље Србобран

Андроцки Ласло 79 година
Соње Маринковић 13 Србобран
Преминуо 23.05.2017.
Сахрана 24.05.2017. 15 часова
католичко гробље Србобран

21.05.2017.

Мартинко Јелица 74 године
Петра Драпшина 41 Надаљ
Преминула 19.05.2017.
Сахрана 21.05.2017. 12 часова Надаљ

20.05.2017.

Чобанов Владимир 56 година
Бардова 12/1 Србобран
Преминуо 17.05.2017.
Сахрана 20.05.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран
 

19.05.2017.

Hорват Шандор 73 године
Дубровачка 54/1 Србобран
Преминуо17.05.2017.
Сахрана 19.05.2017. 13 часова
католичко гробље Србобран

Чернић Славица 58 година
Смедеревска 12 Србобран
Преминула 18.05.2017.
Сахрана 19.05.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

16.05.2017.

Видовић Мирјана 62 године
Дубровачка 1 Србобран
Преминула 14.05.2017.
Сахрана 16.05.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

Живков Рајко 76 година
Добровољачка 47 Србобран
Преминуо 14.05.2017.
Сахрана 16.05.2017. 13 часова 
православно гробље Србобран

15.05.2017.

Балиж Лајош 60 година
Поповача Венац 22 Србобран
Преминуо 14.05.2017.
Сахрана 15.05.2017.  15 часова
Kатоличко гробље Србобран

Попов Јелена 62 године
Доситеја Обрадовића 28 Турија
Преминула 14.05.2017.
Сахрана 15.05.2017. 16 часова Турија

14.05.2017.

Шимоњи Јанош 53 године
Земљорадничка 14 Надаљ
Преминуо 13.05.2017.
сахрана 14.05.2017. 14 часова

12.05.2017.

Старешина Софија 88 година
Ђуре Јакшића 10 Србобран
Преминула 11.05.2017.
Сахрана 12.05.2017. 13  часова
православно гробље Србобран

10.05.2017.

Фулајтар Петер 72 године
Жарка Зрењанина 42 Србобран
Преминуо 09.05.2017.
Сахрана 10.05.2017. 15 часова
католичко гробље Србобран

09.05.2017.

Глоговац Баги Гизела 86 година
Београд
Преминула 07.05.2017.
Сахрана 09.05.2017.
католичко гробље Србобран

Ђисалов Велимир 76 година
Кајмакчаланска 1 Турија
Преминуо 08.05.2017.
Сахрана 09.05.2017. 14 часова Турија

08.05.2017.

Пребирчевић Милена 83 године
19. Октобра 110 Србобран
Преминула 06.05.2017.
Сахрана 08.05.2017. 14 часова
православно гробље Србобран

Марко Марковић 70 година
Србијанска 3 Србобран
Преминуо 06.05.2017.
Испраћај 08.05.2017. 12 часова
православно гробље Србобран

Радовановић Ђорђе 65 година
Солидарности 7 Србобран
Преминуо 07.05.2017.
Сахрана 08.05.2017. 13 часова
православно гробље Србобран

06.05.2017.

Милица Миковић 97 година
Соње Маринковић 1/2 Србобран
Преминула 05.05.2017.
Сахрана 06.05.2017. 16 часова
православно гробље Србобран

Мацура Петар 51 година
Пере Сегединца 21 Србобран
Преминуо 05.05.2017.
Сахрана 06.05.2017. 15 часова
православно гробље Србобран

05.05.2017.

Џелалија Радојка 70 година
Браће Медурића 29 Турија
Преминула 03.05.2017.
Сахрана 05.05.2017. 16 часова Турија

04.05.2017.

Ромода Ференц 92 године
Милоша Обилића 157 Србобран
Преминуо 03.05.2017.
Сахрана 04.05.2017. 11 часова
Католичко гробље Србобран

03.05.2017.

Фађаш Франциска 82 године
Лазе Костића 5 Србобран
Преминула 02.05.2017.
Сахрана 03.05.2017. 15 часова
Католичко гробље Србобран

 

АПРИЛ

28.04.2017.

Стоја Љубишић 29 година
Димитрија Туцовића 6 Србобран
Преминула 26.04.2017.
Сахрана 28.04.2017. 16 часова
Православно гробље Србобран

Корнелија Баћински 33 године
Димитрија Туцовића 6 Србобран
Преминула 26.04.2017.
Сахрана 28.04.2017. 16 часова
Православно гробље Србобран

Никола Баћински 13 година
Димитрија Туцовића 6 Србобран
Преминула 26.04.2017.
Сахрана 28.04.2017. 16 часова  
Православно гробље Србобран

26.04.2017.

Тот Јанош 77 година
Петефи Шандора 21 Србобран
Преминуо 25.042017.
Сахрана 26.04.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

25.04.2017.

Иванић Душан 66 година
Партизанска 12 Надаљ
преминуо 24.04.2017.
сахрана 25.04.2017. 13 часова Надаљ
 

23.04.2017.

Даница Смиљан Станић 34 године
Саве Ковачевића 18 Србобран 
Преминула 21.04.2017.
Сахрана 23.04.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

21.04.2017.

Ереш Жолт 40 година
Петра Драпшина 36 Србобран
Преминуо 19.04.2017.
Сахрана 21.04.2017. 13 часова 
Католичко гробље Србобран

Ранко Љиљак 61 година
Шумска 30/1 Надаљ
Преминуо 20.04.2017.
Сахрана 21.04.2017. 15 часова Надаљ

Цуцин Мирјана 83 године
Бранка Радичевића 14/а Турија 
Преминула 20.04.2017.
Сахрана 21.04.2017. 14 часова Турија

12.04.2017.

Елесин Петар 78 година
Јована Поповића 41 Турија
Преминуо 10.04.2017.
Сахрана 12.04.2017. 13 часова Турија

11.04.2017.

Јозеф Киш 93 године
Жарка Зрењанина 8 Србобран
Преминуо 10.04.2017.
Сахрана 11.04.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

06.04.2017.

Манојловић Мирјана 75 година
Добровољачка 23 Србобран
Преминула 04.04.2017.
Сахрана 06.04.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

05.04.2017.

Тунић Зоран 52 године
Жарка Зрењанина 77 Србобран
Преминуо 04.04.2017.
Сахрана 05.04.2017.  15 часова
Православно гробље Србобран

MART

30.03.2017.

 

Пантић Бошко 61 година
Милоша Црњанског 2 Србобран
Преминуо 28.03.2017.
Сахрана 30.03.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

Нађ Иштван 69 година
Виноградска 4 Србобран
Преминуо 28.03.2017.
Сахрана 30.03.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

29.03.2017.

Пејчић Ђорђе 85 година
Мишарска 7/1 Србобран
Преминуо 28.03.2017.
Сахрана 29.03.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

24.03.2017.

Штех Карло 72 године
Солидарности 3 Србобран
Преминуо 23.03.2017.
Сахрана 24.03.2017. 11 часова
Православно гробље Србобран

Барачанин Љубица 66 година
Ади Ендре 28 Србобран
Преминула 23.03.2017.
Сахрана 24.03.2017. Мол

23.03.2017.

Бранка Шарчев 69 година
Моравска 1 Србобран
Преминула 21.03.2017.
Сахрана 23.03.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

22.03.2017.

Младеновић Мирко 79 година
Светог Саве 102 Србобран
Преминуо 21.03.2017.
Сахрана 22.03.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

Лазић Јулка
Кајмакчаланска 21 Србобран
Преминула 21.03.2017.
Сахрана 22.03.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

16.03.2017.

Светлана Раус 52 године
Александра Бењака Нови Сад
Преминула 15.03.2017.
Сахрана 16.03.2017. 14 часова Турија

15.03.2017.

Радослав Парошки 74 године
Скопљанска 2/1 Србобран
Преминуо 14.03.2017.
Сахрана 15.03.2017. 15 часова
Православно гробље Србобран

Деветак Драган 70 година
19. Октобар 96 Србобран
Преминуо 13.03.2017.
Сахрана 15.03.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран


Барацин Павле 87 година
Словачка 8 Нови Сад
преминуо 13.03 2017.
Сахрана 15.03.2017. 13 часова Турија

14.03.2017.

Сиришки Велисав 89 година
Петра Драпшина 32 Надаљ
Преминуо 13.03.2017.
Сахрана 14.03.2017. 14 часова Надаљ

Милица Јојин 91 година
Милоша Обилића 86 Србобран
Преминула 12.03.2017.
Сахрана 14.03.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

13.03.2017.

Верица Николић 85 година
Карађорђева 57 Србобран
Преминула 12.03.2017.
Сахрана 13.03.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

Олга Благојевић 90 година
Милоша Црњанског 31 Србобран
Преминула 12.03.2017.
Сахрана 13.03.2017. 14 часоова
Православно гробље Србобран

12.03.2017.

Секрењ Маргит 79 година
Скопљанска 13 Србобран
Преминула 11.03.2017.
Сахрана 12.03.2017. 14 часова
Католичко гробље Србобран

11.03.2017.

Новаковић Бела 68 година 
Јанка Катица 25 Србобран
Преминуо 10.03.2017.
Сахрана 11.03.2017. 13х
Православно гробље Србобран

Новаковић Бела 68 година
Јанка Катића 25 Србобран
Преминуо 10.03.2017.
Сахрана 11.03.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

10.03.2017.

Милка Милошев 59 година
Вука Караџића 2 Србобран
Преминула 08.03.2017.
Сахрана 10.03.2017. у13 часова
Православно гробље Србобран

08.03.2017.

Живко Михајловић 86 година
Милоша Црњанског 2 Србобран
Преминуо 07.03.2017.
Сахрана 08.03.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

Варга Арпад 29 година
Јанка Катића 1б Србобран
Преминуо 06.03.2017.
Сахрана 08.03.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

07.03.2017.

Миленко Панић 80 година
Лазара Ракића 18 Надаљ
Преминуо 06.03.2017.
Сахрана 07.03.2017. 14 часова у Надаљу

06.03.2017.

Газдик Јожеф 82 године
Поповача Венац 49 Србобран
Преминуо 05.03.2017.
Сахрана 06.03.2017. 15 часова
Католичко гробље Србобран

02.03.2017.

Бранко Курјачки (107 година)
Салаш Заливно поље бб
Преминуо 28.02.2017.
Сахрана 02.03.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

01.03.2017.

Викторија Красуљак (76 година)
Дожа Ђерђа 36 Србобран
Преминула 28.02.2017.
Сахрана 01.03.2017. 15 часова
Католичко гробље Србобран

ФЕБРУАР

28.02.2017.

Марија Видић (89 година)
Светозара Милетића 72 Турија
преминула 26.02.2017.
сахрана 28.02.2017 13 часова Турија

27.02.2017.

Ана Трифунов (71 година)
Дунавска 8 Србобран
Преминула 26.02.2017.
Сахрана 27.02.2017. 16 часова
Православно гробље Србобран

Ана Киш (71 година)
Барток Беле Србобран
Преминула 25.02.2017.
Сахрана 27.02.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

Невенка Жарковић (85 година)
Добровољачка 35 Србобран
Преминула 26.02.2017.
Сахрана 27.02.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

Барта Марија (84 године)
Пролетерска 13 Србобран
Преминула 26.02.2017.
Сахрана 27.02.2017. 15 часова
Католичко гробље Србобран

26.02.2017.

Јожеф Нађ (64 године)
Виноградска 5 Србобран
Преминуо 25.02.2017.
Сахрана 26.02.2017. 14 часова
Католичко гробље Србобран

 

25.02.2017.

 

Ива Гавански (84 године)
Салаш Сегедински пут 193
Преминула 24.02.2017.
Сахрана 25.02.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

23.02.2017.

Јованка Ковачић (84 године)
Петефи Шандора 7 Србобран
Преминула 22.02.2017.
Сахрана 23.02.2017. 14.00 часова
Православно гробље Србобран

22.02.2017.

Саво Ђокић (69)
Стевана Сремца 4 Србобран
Преминуо 21.02.2017.
Сахрана 22.02.2017. 15 часова
Православно гробље Србобран

19.02.2017.

Стошић  Мира (63 године)
Бранка Радичевића 3 Надаљ
Преминула 18.02.2017.
Сахрана 19.02.2017. 13 часова Надаљ

17.02.2017.

Станков Ђока (96 година)
Светог Саве 54/а Турија
Преминуо 16.02.2017.
Сахрана 17.02.2017. 14 часова Турија

13.02.2017.

Себењи Марија 89 година
Напредна 19
Преминула 12.02.2017.
Сахрана 13.02.2017. 13 часова
Католичко гробље Србобран

Никола Драговић 82 године
Светог Саве 59 Србобран
Преминуо 12.02.2017.
Сахрана 13.02.2017. 11 часова
Православно гробље Србобран

11.02.2017.

Вревичић Олгица 88 година
Гагаринова 20 Нови Сад
Преминула 09.02.2017.
Сахрана 11.02.2017. 11 часова
Православно гробље Србобран

08.02.2017.

Милан Љубишић (37)
Дубровачка 64 Србобран
Преминуо 07.02.2017.
Сахрана 08.02.2017. 15 часова Србобран
Православно гробље

06.02.2017.

Небојша Шарчев 42 године
Милоша Црњанског 70 Србобран
Преминуо 04.02.2017.
Сахрана 06.02.2017. 15 часова Србобран

04.02.2017.

Драгиња Ђукановић
Браће Јоцков Надаљ
Преминула 02.02.2017.
Сахрана 04.02.2017. 14 часова Надаљ

Береш Верона 91 година
Јанка Катића 10
Преминула 02.02.2017.
Сахрана 04.02.2017. 13х
Католичко гробље

03.02.2017.

Газдаг Ференц 60 година
Пере Сегединца 80 Србобран
Преминуо 01.02.2017.
Сахрана 03.02.2017. 13 часова
Католичко гробље

Обренић Драгоје 80 година
Преминуо 01.02.2017
Сахрана 03.02.2017. 14 часова
Православно гробље

Шураков Радослава 85 година
Петра Бигина 26 Србобран
Преминула 02.02.2017.
Сахрана 03.02.2017. 15 часова
Православно гробље

01.02.2017.

Бранко Васић 69 година
19.Октобра 107 Србобран
Преминуо 30.01.2017.
Сахрана 01.02.2017. 13 часова
Православно гробље

Тома Грујић 93 година
Салаш 75 Надаљ
Преминуо 31.01.2017.
Сахрана 01.02.2017. 12 часова Надаљ

Жељко Топалов 39 година
Лист Ференца 13 Србобран
Преминуо 31.01.2017.
Сахрана 01.02.2017. 11 часова
Православно гробље

ЈАНУАР

29.01.2017.

Ласло Андроцки (70)
Призренска 4 Србобран
Преминуо 28.01.2017.
Сахрана 29.01.2017. 13 часова Србобран
Католичко гробље

27.01.2017.

Јован Пивнички (66)
Соње Маринковић 1/1 Србобран
Преминуо 26.01.2017.
Сахрана 27.01.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

Влада Стојанчић (82)
Живојина Мишића 2 Турија
Преминуо 26.01.2017.
Сахрана 27.01.2017. 13 часова Турија

26.01.2017.

Драгиња Пилиповић (78)
Надаљ
Преминула 25.01.2017.
Сахрана 26.01.2017. 12 часова Надаљ

19.01.2017.

Естике Кењи
Светог Саве 75/а Србобран
Преминула 18.01.2017.
Сахрана 19.01.2017. 14 часова
Католичко гробље

Војислав Лаушев (64)
Браће Јоцков 16 Надаљ
Преминуо 17.01.2017.
Сахрана 19.01.2017. 13 часова Надаљ

17.01.2017.

Хасан Рамић (57)
Браће Мажића 29 Надаљ
Преминуо 16.01.2017.
Сахрана 17.01.2017. 12 часова Надаљ

Дејан Поповић (81)
Вука Караџића 82 Турија
Преминуо 15.01.2017.
Сахрана 17.01.2017. 14 часова Турија

16.01.2017.

Верона Зелди (75)
Лазе Костића 41 Србобран
Преминула 14.01.2017.
Сахрана 16.01.2017. 13 часова
Католичко гробље

14.01.2017.

Zorka Јоцков (94)
Нови Сад
Преминула 12.01.2017.
Сахрана 14.01.2017. 13 časova Надаљ

12.01.2017.

Томислав Ненадов (85)
Жарка Зрењанина 36 Србобран
Преминуо 11.01.2017.
Сахрана 12.01.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

11.01.2017.

Душан Субић (79)
Крајишка 10 Србобран
Преминуо 08.01.2017.
Сахрана 11.01.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

 

10.01.2017.

Медурић Дренка (98)
Вука Караџића 20 Турија
Преминула 09.01.2017.
Сахрана 10.01.2017. 13 часова Турија

Николић Драгомир (75)
Светог Саве 25 стан 19 Србобран
Преминуо 09.01.2017.
Сахрана 10.01.2017. 14 чаова
Православно гробље Србобран

09.01.2017.

Радмила Самарџић (69)
Милоша Обилића 1/10 Србобран
Преминула 07.01.2017.
Сахрана 09.01.2017. 13 часова
Православно гробље Србобран

Драган Ковачевић (50)
Алексе Шантића 6
Преминуо 06.01.2017.
Сахрана 09.01.2017. 14 часова
Православно гробље Србобран

06.01.2017.

Борош Ибоја (61)
Ади Ендреа 71 Србобран
Преминула 05.01.2017.
Сахрана 06.01.2017. 13 часова
Католичко гробље

Гујаш Розалија (79)
Бранка Радичевића 71 Србобран
Преминула 05.01.2017.
Сахрана 06.01.2017. 14 часова
Католичко гробље

04.01.2017.

Велицки Верица (73)
Светозара Милетића 76 Турија
Преминула 02.01.
Сахрана 04.01. 13 часова Турија

03.01.2017.

Дејан Andrić (45)
Светог Саве 1/1 Надаљ
Преминуо 31.12.2016.
Сахрана 03.01.2017. 13 часова Надаљ

Бенко Ивана (74)
Шајкашка 10 Srbobran
Преминула 02.01.
Сахрана 03.01. 14 часова
Католичко гробље Srbobran

02.01.2017.

Маркозић Радмила (76)
Задругарска 2 Србобран
Преминула 01.01.
Сахрана 02.01. 13 часова
Православно гробље у Србобрану

Папишта Јозеф (75)
Јанка Катића 8 Србобран
Преминуо 01.01.
Сахрана 02.01. 14 часова
Католичко гробље у Србобрану

 

2016.

ДЕЦЕМБАР

27.12.2016.

Митровић Божидар 61 година
Доситеја Обрадовића Турија
Преминуо 25.12.2016.
Сахрана 27.12.2016. 13 часова У Турији

                                                                                                                                                                                                    

26.12.2016.

Макра Антал 72 године
Светозара Милетића 4 Србобран
Преминуо 25.12.2016.
Сахрана 26.12.2016. 13 часова
Католичко гробље Србобран

                                                                                                                                                                                          

24.12.2016.

Иван Грујић 73 године
Лазе Костића 24 Србобран
Преминуо 23.12.2016.
Сахрана 24.12.2016. 13 часова
Православно гробље Србобран

                                                                                                                                                                                                           

23.12.2016.

Јелена Стефановић 73 године
Милоша Обилића 22 Србобран
Преминула 21.12.2016.
Сахрана 23.12.2016 13 часова
Православно гробље Србобран

                                                                                                                                                                                                                

19.12.2016.

Милица Драговић 74 године

Светог Саве 59 Србобран

Преминула 18.12.2016.

Сахрана 19.12.2016. у 13 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                        

18.12.2016.

Катица Белић 50 година

Светог Саве 5 Србобран

Преминула 17.12.2016.

Сахрана 18.12.2016. у 14.00 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                    

17.12.2016.

Милан Вујчић 83 године

Струмичка 26 Србобран

преминуо 16.12.2016.

Сахрана 17.12.2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                 

16.12.2016.

Жолт Шолтиш (29 година)

19.Октобра Србобран

Преминуо 14.12.2016.

Сахрана 16.12.2016. у 12.00 часова на католичком гробљу у Србобрану

Иван Васиљев 68 година
Туријски пут 14
Преминуо 14.12.2016.
Сахрана 16.12.2016 14 часова Србобран

Симин Зорка 67 година
Васе Чарапића 17
Преминула 14.12.2016.
Сахрана 16.12.2016. 13 часова
Католичко гробље Србобран

                                                                                                                                                                                             

15,12,2016,

Шећеров Мирослав 61 година
Петра Драпшина 76 Надаљ
Преминуо 14.12.2016.
Сахрана 15.12.2016. 13 часова Надаљ

Миланков Мирослав 49 година
Жељезничка 8 Турија
Преминуо 14.12.2016
Сахрана 15.12.2016. 15 časova Турија

Јухас Терез 71 година
Ади Ендреа 37
преминула 14.12.2016.
Сахрана 15.12.2016. 14 часова
Католичко гробље Србобран

Бањац Милица 86 година
Петра Драпшина 17 Надаљ
Преминула 14.12.2016.
Сахрана 15.12.2016. 12 часова Надаљ

                                                                                                                                                                                                     

14.12.2016.

Каћански Предраг 57 година
Поповача Венац 3
Преминуо 12.12.2016.
Сахрана 14.12.2016. 14 часова
Православно гробље Србобран

Сабо Викторија
Преминула 13.12.2016.
Сахрана 14.12.2016. 11 часова
Католичко гробље Србобран

Гаицки Милан 55 година
22. Октобра 11 Турија
Преминуо 12.12.2016.
Сахрана 14.12.2016. 13 часова Турија

                                                                                                                                                                                                            

12.12.2016.

Велинка Степанов 85 година

Авалска 6 Србобран

Преминула 11.12.2016.

Сахрана 12.12.2016. у 14 часова на гробљу у Турији

                                                                                                                                                                                                         

11.12.2016.

Марија Телеки 81 година

Илије Бирчанина 6 Србобран

Преминула 10.12.2016.

Сахрана 11.12.2016. у 11 часова на католичком гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                               

08.12.2016.

Анка Гањин 85 година

Сомбор

Преминула 06.12.2016.

Сахрана 08.12.2016. у 14 часова на гхробљу у Турији

 

Светозар Нићин 68.година

Орахова 3 Сремска Каменица

Преминуо 06.12.2016.

Сахрана 08.12.2016. у 12 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                          

07.12.2016.

Катарина Митровић 68 година

Војводе Живојина Мишића 19 Турија

Преминула 05.12.2016.

Сахрана 07.12.2016. у 13.00 часова у Турији

                                                                                                                                                                                                         

05.12,2016.

Марија Фан 74 године

Дожа Ђерђа 24 Србобран

Преминула 04.12.2016.

Сахрана 05.12.2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВЕМБАР

20.11.2016.

Жарко Мрђан 82 године

Доситеја Обрадовића 25 Турија

Преминуо 19.11.2016.

Сахрана 20.11.2016. у 14 часова у Турији

 

Олга Недељковић 82 године

Француска

Преминула 17.11.2016.

Сахрана 20.11.2016. у 13 часова на православном гробљу у Србобрану
 

                                                                                                                                                                                                                           

19.11.2016.

Драгица Веселиновић 76 година

Солидарности 16 Србобран

Преминула 18.11.2016.

Сахрана 19.11.2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                                   

17.11.2016.

Елизабета Џинић

Жељезничка 42 Турија

Преминула 16.11.2016.

Сахрана 17.11.2016. у 14 часова на гробљу у Турији

                                                                                                                                                                                                                                    

15.11.2016.

Љубица Стевановић 63 године

Бардова 37 Србобран

Преминула 14.11.2016.

Сахрана 15.10.2016. у 13.00 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                                  

10.11.2016.

Миладин Керкез 73 године

Жарка Зрењанина 7 Турија

Преминуо 09.11.2016.

Сахрана 10.11.2016. у 14 часова на гробљу у Турији

                                                                                                                                                                                                                              

05.11.2016.

Мариа Месарош 81година


Скопљанска 26 Србобран


Преминула 04.11.


Сахрана 05.11. у 14 часова на католичком гробљу у Србобрану

 

 

Станоја Станојев 76 година

Београдска 30 Србобран

Преминуо 04.11.

Сахрана 05.11. у 13 часова на православном гробљу

                                                                                                                                                                                                                            

04.11.2016.

Ратко Радосављев 72 године

Бранка Радичевића 19 Турија

Преминуо 03.11.2016.

Сахрана 04.11.2016. у 14 часова на гробљу у Турији

                                                                                                                                                                                                                 

03.11.2016.

Јулкица Шарчев 79 година

Миладина Јоцића 2 Србобран

Преминула 02.11.2016.

Сахрана 03.11.2016. у 15 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                                    

 

ОКТОБАР

29.10.2016.

Милева Иванић 74 године

Светозара Милетића 23 Надаљ

Преминула 27.10.

Сахрана 29.10.2016. у 13 часова на гробљу у Надаљу

                                                                                                                                                                                                                        

27.10.2016.

Васо Ђурић 79 година

Милоша Црњанског 15 Србобран

Преминуо 23.10.

Сахрана 27.10. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

 

Јанош Селеши 77 година

19 октобра 27 Србобран

Преминуо 25.10.

Сахрана 27.10. у 15 часова на католичком гробљу

 

Душан Грбић 77 година

Лазара Ракића 39 Надаљ

Преминуо 26.10.

Сахрана 27.10. у 15 часова на гробљу у Надаља

                                                                                                                                                                                                                          

 

17.10.2016.

Тојзан Јожеф 72 година

Охридска 20 Србобран

Преминуо 15.10.2016.

Сахрана 17.10.2016. у 13.00 часова на католичком гробљу у Србобрану

 

Иван Каћански 60 година

9 Југовића, Србобран

Преминуо 15.10.2016.

Сахрана 17.10.2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                                        

14.10.2016.

Вероника Хоргат 80 година

Цигљарска 7 Србобран

Преминула 12.10.2016.

Сахрана 14.10.2016. у 13 часова на католичком гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                                

13.10.2016.

Сима Андрић 74 године

Бранка Радичевића бб Надаљ.

Преминуо 12.10.2016.

Сахрана 13.10.2016. у 13 часова на гробљу у Надаљу

                                                                                                                                                                                                                  

10.10.2016.

Миливој Голубски 67 година

Добровољачка 40 Србобран

Преминуо 09.10.2016.

Сахрана 10.10.2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                                

09.10.2016.

Станојка Малић 80 година

Николе Тесле 11 Турија

Преминула 06.10.2016.

Сахрана 09.10.2016. у Турији

 

Мирослав Новаков 81 година

Преминуо 07.10.2016.

Сахрана 09.10.2016. у Турији

                                                                                                                                                                                                        

08.10.2016.

Нада Јовановић 89 година
Карађорђева 10/21 Србобран
Преминула 07.10.2016.
Сахрана  08.10.2016. U 13 часова у Србобрану
Православно гробље

                                                                                                                                                                                                                        

06.10.2016.

Пап Лајош 71 година

Вука Караџића 54 Надаљ

Преминуо 05.10.2016.

Сахрана 06.10.2016. у 15 часова на гробљу у Надаљу

 

Јелена Срђанов

9 Југовића 27 Србобран

Преминула 04.10.2016.

Сахрана 06.10.2016. у 13 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                 

01.10.2016.

Драго Цвијановић 77 година

Мише Димитријевића 28 Нови Сад

Преминуо 29.09.2016.

Сахрана 01.10.2016. у 13 часова на православном гробљу у Србобрану

 

Сава Минић 70 година

Бардова 23 Србобран

Преминуо 30.09.2016.

Сахрана 01.10.2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

 

Тодор Гавански 57 година

Светог Саве 55 Србобран

Преминуо 30.09.2016.

Сахрана 01.10.2016. у 15 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                           

СЕПТЕМБАР

28.09.2016.

Зорка Бранков 75 година

Србобран, Задругарска 18

Преминула 27.09. 2016.

Сахрана 28 .09. 2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

 

Ференц Дудаш 76 година

Браће Мажић 25 Надаљ

Преминуо 27.09.2016.

Сахрана 28.09.2016. у 11. часова на гробљу у Надаљу

                                                                                                                                                                                                   

23.09.2016.

Жужана Кулаи 72 године

Рибарска 1 Србобран

Преминула 22.09.2016,

Сахрана 23.09. у 14 часова на католичком гробљу
 

Госпава Новаковић 62 године

Радничка 22 Србобран

Преминула 22.09.2016.

Сахрана 24.09. у 14 часова на православном гробљу

                                                                                                                                                                                                 

15.09.2016.

Петар Папулин 78 година

Бате Бркића 17 Нови Сад

Преминуо 14.09.2016.

Сахрана 15.09. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                               

13.09.2016.

Миленка Ступар 76 година

Струмичка 14 Србобран

Преминула 12.09.2016.

Сахрана ће се обавити 13.09. у 12 часова на православном гробљу у Србобрану

 

Живка Шеревички  60 година

Шумска 16 Надаљ

Преминула 12.09.2016.

Сахрана ће се обавити 13.09. у 10 часова на гробљу у Надаљу

                                                                                                                                                                                

12.09.2016.

Мита Максимов 76 година

Данила Киша 11 Србобран

Преминуо 11.09.2016.

Сахрана ће се обавити 12. 09.2016. у 13.00 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                            

03.09.2016.

Илона Бергел 87 година

Петефи Шандора 34, Србобран

Преминула 01.09.2016.

Сахрана 03.09.2016. у 10 часова на католичком гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                              

02.09.2016.

Лазар Карановић 69 година

Солидарности 22, Србобран

Преминуо 01.09.2016.

Сахрана 02.09.2016. у 16 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                 

АВГУСТ

31.08.2016.

Смиљана Савановић (71 год.)

9.Југовића 94 Србобран

Преминула 29.08.2016.

Сахрана 31.08.2016. у 11 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                  

29.08.2016.

Илона Терењи 75 година

Пере Сегединца 47 србобран

Преминула 28.08.2016.

Сахрана 29.08. у 13 часова на католичком гробљу у Србобрану

 

Рожа Фуско 83 године

Цигљарска 27 Србобран

преминула 28.08.2016.

Сахрана 29.08. у 12 часова на католичком гробљу у Србобрану

 

Розалија Хашка 58 година

Геронтолошки центар Врбас

преминула 28.08.2016.

Сахрана 29.08. у 11 часова на католичком гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                  

26.08.2016.

Божана Гаврић 78 година

Милоша Обилића 143/2 Србобран

Преминула 25.08.2016.

Сахрана ће се обавити 26.08.2016. у 15 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                  

25.08.2016.

Радован Савановић 78 година

Врбашки пут 12/1 Србобран

Преминуо 24.08.2016.

Сахрана ће се обавити 25.08.2016. у 13 часова на православном гробљу у Србобрану

 

Милан Радовић 50 година

Политова 30 Србобран

Преминуо 24.08.2016.

Сахрана ће се обавити 25.08.2016. у 14 часова на православном гробљу у Србобрану

 

Проф.др Радослав Ј.Субић 90 година

Змај Јовина 3 Србобран

Преминуо 24.08.2016.

Време сахране 25.08.2016. u 15 часова

 

Јожеш Мајорош 76 година

Зелени Венац 1/1 Србобран

Преминуо 24.08.2016.

Сахрана ће се обавити 25.08.206. u 16 часова на католичком гробљу

                                                                                                                                                                                  

23.08.2016.

Јулијана Киш 66 година

Милоша Црњанског 4 Србобран

Преминула 22.08.2016.

Сахрана ће ссе обавити 23.08.2016. у 15 часова на католичком гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                     

20.08.2016.

Јован Димитријев 57 година

Дубровачка 50 Србобран

Преминуо 18.08.2016.

Сахрана ће се обавити 20.08.2016. у 13 часова на Православном гробљу у Србобрану

 

Марија Величковић 79 година

Земљорадничка 28 Надаљ

Преминула 19.08.2016.

Сахрана ће се обавити 20.08.2016. у 13.00 часова на гробљу у Надаљу

                                                                                                                                                                                                    

18.08.2016.

Винка Јојкић 57 година

Првомајска 14 Равно Село

Преминула 17.08.2016.

Сахрана ће се обавити 18.08.2016. у 15.00 часова на гробљу у Турији

                                                                                                                                                                                                    

17.08.2016.

Јелица Секулић 89 година

Доситеја Обрадовића, Србобран

Преминула 16.08.2016.

Сахрана 17.08.2016. у 13.00 часова на Православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                      

16.08.2016.

Данило Јоцков 92 године
Земљорадничка 49 Надаљ
Преминуо 15,08,2016,

Сахрана ће се обавити
16.08.2016. у 13.00 часова на православном гробљу


Бача Карољ 68 година
Шајкашка 18 Србобран
Преминуо 14.08.2016.

Сахрана ће се обавити
16.08.2016. у 14.00 часова на католичком гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                     

13.08.2016.

Томислав Ђаконовић 86 година
Карађорђева 65 Србобран преминуо 11.08.2016.

Сахрана ће се обавити
13.08.2016. у 11.00 часова  на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                       

08.08.2015.

Смиљка Обренић 68 година
Стеријина 8 Србобран

Сахрана ће се обавити
08.08.2016. у 13.00 часова на православном гробљу у Србобрану

                                                                                                                                                                                                           

07.08.2016.

Љубиша Петровић 57 година
Његошева 12/1 Србобран
Преминуо 06.08.2016.

Сахрана ће се обавити на Православном гробљу у Србобрану
07.08.2016. у 16,00 часова


                                                                                                                                                                                                                05.08.2016.

Безек Геза 51 година
Петра Драпшина 25 Србобран
Преминуо 04.08.2016.

Сахрана ће се обавити на Католичком гробљу у Србобрану
05.08.2016. у 13.00 часова

Погребна служба
ЈКП „Градитељ“ Србобран

                                                                                                                                                                                                                  


03.08.2016.

Фазекаш Шандор 88 година
19. Октобра бр.112 Србобран

Сахрана ће се одржати на Католичком гробљу у  Србобрану,
03.08.2016. у 15:00 часова

Погребна служба
ЈКП „Градитељ“ Србобран

                                                                                                                                                                                                                  

02.08.2016.

Салма Роберт
1967 - 2016 (49 година)
Поповача Венац бр.4 Србобран
 сахрана 02.08.2016. године у 11:00 часова
Католичко гробље у Србобрану

 

Панић Милојка, рођена Пивнички
1934 – 2016 (82 године)
Душана Васиљева  бр. 22 Нови Сад
сахрана 02.08.2016 у 14:00 часова
Православно гробље у Србобрану

 

 

 

Postavio: Srbobran.net dana 2016.07.15

  

Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign