Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/1076/saoptenje-za-javnost-udruenja-biser/

Verzija za tampu / To ScreenviewSAOPŠTENJE ZA JAVNOST UDRUŽENJA BISER


Rezultat višegodišnjeg rad Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „BISER“ opštine Srbobran je dobijanje licence za pružanje usluge socijalne zaštite.


Licenca je dobijena od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za organizovanje dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle u opštini.
Ovo znači da su ispunjeni svi standardi, postupci i procedure i obezbeđen stručni kadar.

Licencirana usluga socijalne zaštite je rezultat senzibilisane lokalne samouprave koja se na ovaj način svrstala u mali broj opština u Vojvodini koje prepoznaju potrebe svojih građana i brinu o osetljivim grupama podržavajući Udruženje kao pružaoca iste.

Obezbeđivanjem potrebnih sredstava i ispunjenjem preduslova za formiranje usluge od 2014. godine od strane lokalne samouprave, uz angažovanje svih aktera koji su dali svoj doprinos u formiranju usluge, dovelo je do toga da će u narednih 6 godina, na koji period je dobijena licenca, postojati usluga na lokalnom nivou koju pruža Udruženje „Biser“ kao pružalac iste koji na to ima pravo.

Udruženje za pomoć MNRO BISER
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign