Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Politika

USVOJEN BUDŽET ZA 2018.GODINU!


Na poslednjoj sednici SO Srbobran u ovoj godini, odbornici su danas usvojili plan budžeta opštine za narednu godinu. Podršku je dalo 17, a protiv je bilo 4 odbornika. Budžet ima snažan razvojni ali i značajni socijalni karakter, ocenio je predsednik opštine, Radivoj Paroški.


Ukupno budžet iznosi nešto manje od milijardu dinara, tačnije planirani opšti prihodi budžeta Opštine Srbobran za 2018.godinu iznose 739.369.000 dinara, na koje se dodaju neutrošena sredstvima od 230.000.000 dinara.

Obrazloženje budžeta dao je predsednik opštine Radivoj Paroški koji je rekao:

Povećani su prihodi kod poreza na zarade zbog povećanog zapošljavanja u 2018. godini (SD Tekstil iz Stare Pazove, Delfaj DOO iz Novog Sada gde je zaposleno za sada oko 350 radnika, sa tendencijom rasta,Tisa Bečej i i povećanja broja radnika kod naših privrednika).Sve je to uticalo da se prihodi od poreza na zarede povećaju, kao i povećana naplata poreza na imovinu. To je doprinelo da se poreski prihodi sa 363 miliona povećaju na 389 miliona ili za 7,16% ili u nominalnom iznosu za 26 miliona.

Rashodi i izdaci budžeta su koncipirani prema prihodima sa drugačijim odnosom u raspodeli sredstava prema planiranim ciljevima. Tako smo u odnosu na 2017. godinu napravili određene korekcije koje se odnose pre svega na određivanje drugačijeg težišta aktivnosti u funkcionisanju lokalne samouprave.Primera radi, sredstva za lokalni ekonomski razvoj smo povećali za 21,68%, razvoj turizma za 44,9%, zaštita životne sredine za 58,31%, socijalna i dečija zaštita za 35,11%, predškolsko vaspitanje za 6,3%, razvoj kulture za 19,1%, razvoj sporta i omladine za 9,53%

⦁ Kapitalni izdaci, odnosno investicioni deo ukupno iznose 453.306.000,00 dinara ili 45,36% ukupnog budžeta što je veoma dobar procenat ukupnog budžeta koji je usmeren u razvoj. Najveće - najznačajnije investicije su:
⦁ Izgradnja fabrike vode u Srbobranu i u Turiji  60.000.000,00 dinara;
⦁ Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Srbobranu 60.000.000,00 dinara;
⦁ Akumulacija K.O. Srbobran - spoj kanala i Krivaje 56.934.000,00 dinara;
⦁ Izvođenje radova na sanaciji atarskog puta Segedinac 54.200.000,00 dinara;
⦁ Izgradnja trafo stanice i električne mreže u vangrađevinskom području 29.500.000,00 dinara u jednom delu srbobranskog i turijskog atara. Ova investicija značajno doprinosi poboljšanju uslova razvoja voćarstva i povrtarstva.
⦁ izgradnja pijace u Srbobranu prva faza, rekonstrukcija zelenih površina u ulici Svetog Save i rekonstrukcija trga Slobode u Srbobranu, izgradnja zgrade Mesne zajednice Nadalj i rekonstrukcija odmarališta u Sutomoru.

⦁ Socijalna, dečija i zdravstvena zaštita ukupno iznosi 79.924.000,00 dinara ili 8% ukupnog budžeta. Od toga socijalna i dečija zaštita iznosi 58.424.000,00 dinara ili 5,85% ukupnog budžeta, dok zdravstvena zaštita iznosi 21.500.000,00 dinara ili 2,15% budžeta.

Vidovi socijalne zaštite:
⦁ Funkcionisanje i pružanje usluga od strane Centra za socijalni rad iznosi 15.000.000,00 dinara;
⦁ Narodna kuhinja i davanja u naturi - Crveni krst iznose 3.700.000,00 dinara;
⦁ Naknada za invalidnost 370.000,00 dinara;
⦁ Putni troškovi učenika srednjih škola 3.000.000,00 dinara (25% od cene karte);
⦁ Subvencionisani prevoz u opštini 18.000.000,00 dinara; besplatni prevoz,
⦁ Paketići za novorođenčad 3.000.000,00 dinara (20.000,00 dinara po detetu, samohranim majkama 40.000,00 dinara);
⦁ Sportske i studentske stipendije 4.330.000,00 dinara;
⦁ Naknade ratnim vojnim invalidima, učesnicima rata i penzionerima 3.000.000,00 dinara;
⦁ Savetodavno - terapeutske i socijalno - edukativne usluge 6.588.000,00 dinara;
⦁ Sredstva za konkurs za oblast socijalne zaštite 1.400.000,00 dinara.
⦁ pružanje poboljšanja zdravstvenim uslugama najtežim ležećim pacijentima u iznosu od 1.600.000,00 dinara.


 Podsticaji:
⦁ u poljoprivredi u okviru programa 5. Podsticajna sredstva za registrovana poljoprivredna gazdinstva (mala i srednja) su planirana u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara;
⦁ U okviru programa 3 Podsticaji za razvoj preduzetništva za mikro, mala i srednja preduzeća planiraju se u iznosu od 4.500.000,00 dinara; Lokalni akcioni plan za zapošljavanje u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Sa programom uređenja industrijske A zone i izgradnjom kanalizacije u industrijskoj zoni ostvaruje se direktan podsticaj razvoju preduzetništva, malih, mikro i srednjih preduzeća u opštini Srbobran.
⦁ U okviru programa 14 troškovi poslovanja Odmarališta u Sutomoru i besplatan boravak planiraju se u iznosu od 6.900.000,00 dinara;
⦁ U okvru programa 15 Javno informisanje planira se u iznosu od 5.000.000,00 dinara za sufinansiranje projekata lokalnih medija.

Subvenicje ukupno iznose 75.434.000,00 dinara ili 7,55% ukupnog budžeta, i to:
⦁ Subvencija Vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine iznosi 56.934.000,00 dinara, za akumulaciju K.O. Srbobran spoj kanala i Krivaje;
⦁ Sredstva za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća iznose 4.500.000,00 dinara;
⦁ Subvencija za razvoj poljoprivrede u iznosu od 4.000.000,00 dinara;
⦁ Planirana sredstva subvencija u okviru programa 2 programske aktivnosti 8 za upravljanje i snabdevanje vodom za piće izose 10.000.000,00 dinara;
⦁ Ukupna sredstva za sport iznose 32.564.000,00 ili 3,26% ukupnog budžeta. Za rad i funkcionisanje Centra za fizičku kulturu 21.064.000,00 dinara, za finansiranje sportskih udruženja preko Sportskog saveza 10.000.000,00 i iznos od 1.500.000,00 dinara je predviđen za konkurs za ostale sportske klubove.
⦁ Ukupno planirana sredstva za kulturu iznose 37.401.000,00 dinara ili 3,74% ukupnog budžeta. Rad i funkcionisanje Doma kulture iznosi 17.948.000,00 dinara , Narodne biblioteke 10.153.000,00 dinara, konkurs za udruženja iz oblasti kulture 4.300.000,00 dinara, i konkurs za oblast informisanja 5.000.000,00 dinara.

Dom kulture je u okviru svog programa poslovanja predvideo sledeće projekte:
⦁ Kobasicijada
⦁ Praznik rimokatoličke crkve
⦁ Inter-etno festival
⦁ Kulturno leto
⦁ Petrovdanski dani
⦁ Dani kulturne tradicije
⦁ Kultura u jesen
⦁ Lenkin prsten


Imajući sve ovo u vidu, može se zaključiti da se prilikom planiranja budžeta vodilo računa o svim aspektima druištvenih i privrednih aktivnosti u lokalnoj samoupravi. Sa udelom od 45 % budžet ima snažan razvojni ali i značajni socijalni karakter. Realizacija Budžeta za 2018. godinu treba da omogući poboljšanje životnih uslova za naše građane ali i brži privredni razvoj opštine.

Dakle, čeka nas težak i mukotrpan posao u narednoj godini. Uspeh u njegovoj realizaciji zavisiće od naše spremnosti i odlučnosti da se uhvatimo u koštac sa mnogim izazovima i problemima koji će neminovno biti prisutni, rekao je u svom obraćanju odbornicima u Skupštini, Radivoj Paroški, predsednik opštine Srbobran. 

Postavio: Administrator dana 2017.12.21   |  Ocena:  

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Oglasi
Sutomore
Srbobran.net
Instagram
Termoglas
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Old Times Pub
King
gold cakes
Minipani
Index
Ignis
Navona
Kos
StatistikaKo je online?
clanova: 0, gostiju: 28
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen