Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/1253/borba-protiv-sive-ekonomije/

Verzija za tampu / To ScreenviewBORBA PROTIV SIVE EKONOMIJE!


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 23. januara 2018. usvojila zaključak da se nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima "Uzmi račun i pobedi" organizuje i ove godine, budući da je borba protiv sive ekonomije jedan od ekonomskih prioriteta Vlade.


Organizacija nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" je jedna od važnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Imajući u vidu veliki uspeh prvog kruga u kojem je prema istraživanju NALED-a učestvovalo gotovo 40 odsto građana i poslato više od 85 miliona računa, Vlada je usvojila zaključak o organizovanju novog ciklusa nagradne igre jer je ocenjeno da je rekordni odziv značajno doprineo jačanju poreske kulture građana i privrede i izgradnji svesti o važnosti plaćanja poreza i odgovornog poslovanja za dobrobit celog društva.

Priređivač novog ciklusa biće Vlada Srbije, u saradnji sa NALED-om i privredom okupljenom u Savezu za fer konkurenciju. Nagradni fond „Uzmi račun i pobedi 2018“ biće značajno vredniji nego prošle godine i sastojaće se od većeg broja automobila i stanova koji će biti dodeljeni učesnicima u nagradnoj igri, tokom javnog izvlačenja.

Pored jačanja svesti o gubicima koje svi građani Srbije trpe usled sive ekonomije, prvi ciklus imao je i značajne fiskalne efekte. Tokom tri meseca nagradne igre, evidencija prometa preko fiskalnih kasa povećana je za 33 odsto kod malih obveznika kod kojih je siva ekonomija najzastupljenija, a poreski inspektori registrovali su za četvrtinu manje prekršaja u izdavanju fiskalnih računa. U istom periodu zabeležen je rast bezgotovinskih transakcija za 18,5 odsto.Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe minimum deset fiskalnih računa ili deset potvrda za plaćanje karticom („slipova”), koji se šalju u odvojenim kovertama, minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili „slipu”, ne starijih od 01. januara 2018. godine i dostave ih priređivaču u kovertama na način definisan ovim kriterijumima: - koverte za Nagradnu igru se popunjavaju tako da je na prednjoj strani koverte upisano „UZMI RAČUN I POBEDI 2018”, a na poleđini koverte čitko upisani lični podaci učesnika, i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon; - o skladištenju i sortiranju dospelih koverti i svim ostalim pratećim aktivnostima staraće se JP „Pošta Srbije”, Beograd; - učesnici u Nagradnoj igri neće plaćati poštansku uslugu slanja koverti; - sve koverte koje su prispele u prvom krugu Nagradne igre, učestvovaće i u drugom krugu Nagradne igre; - učesnici u Nagradnoj igri moći će da šalju koverte počev od 1. februara 2018. godine; - nagradni fond i sredstva za realizaciju ove nagradne igre su obezbeđena delom od privrede, a delom iz budžeta Republike Srbije; - Nagradna igra biće organizovana kroz četiri izvlačenja.

Učesnici u Nagradnoj igri biće i gradovi, gradske opštine i opštine sa teritorije Republike Srbije, koji će biti nagrađeni na osnovu broja poslatih fiskalnih računa ili „slip” isečaka u toku dva kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2018”. Nagrade su obezbeđene za devet najuspešnijih gradova, gradskih opština i opština sa čije teritorije pristigne najviše fiskalnih računa ili „slip” isečaka, a sredstva moraju biti utrošena u svrhu opremanja i obnove objekata i prostora od javnog značaja, po izboru građana.

U skladu sa metodologijom Takmičenja, gradovi, gradske opštine i opštine su podeljene u tri jednake takmičarske grupe prema broju stanovnika (male, srednje i velike). U svakoj od grupa određuju se po tri pobednika na osnovu broja poslatih koverata po glavi stanovnika, ponderisano kupovnom moći. Devet pobedničkih gradova, gradskih opština i opština će biti nagrađene sa po 23.000 hiljade evra.

Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign