Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/1389/uspostavljena-saradnja-opetar-drapini-udruenjaplava-ptica/

Verzija za tampu / To ScreenviewUSPOSTAVLJENA SARADNJA OŠ "PETAR DRAPŠIN" I UDRUŽENJA "PLAVA PTICA"


U Osnovnoj školi „Petar Drapšin“ u Turiji svi učenici sa smetnjama u razvoju koji pohađaju ovu školu prema inkluzivnom obrazovanju imaće obezbeđen individualni defektološki tretman jedanput nedeljno tokom trajanja školske godine.


 Osnovna škola „Petar Drapšin“ i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Plava Ptica“ iz Kule uspostavili su saradnju kako bi se omogućila ovakva podrška za učenike sa smetnjama u razvoju. Sve usluge su besplatne za učenike i njihove roditelje, pruža ih defektolog sa višegodišnjim iskustvom, a u subotu 21. aprila realizovan je prvi individualni defektološki tretman za svakog od učenika u trajanju od sat vremena, koji je imao za cilj defektološku procenu i dogovor sa roditeljima oko daljeg rada.

Rad sa defektologom je od značaja kako za učenike sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, tako i za školu. Škola na ovaj način razvija inkluziju, podstiče razvoj dece koja imaju teškoće, prevenira njihovo dalje nazadovanje ili stagniranje u razvoju i jača saradnju sa drugim spoljnim saradnicima, kao što su, u ovom slučaju, udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama.

Sa druge strane deca sa smetnjama u razvoju će imati priliku da u Turjiji dobiju stručnu pomoć i podršku od strane defektologa koja im je neophodna za dalji razvoj, a što do sada nije bilo moguće. Kako u malom mestu nisu imali ovu mogućnost, putovali su u okolna mesta ili veće gradove. Na ovaj način će deca u svom mestu dobiti kvalitetnu uslugu, a roditelji značajnu podršku i olakšanje. Svi roditelji i hranitelji za čiju decu je potrebna ova podrška odazvali su se pozivu i u subotu došli u zakazanim terminima.
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign