Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Politika

SKUPŠTINA ZAVRŠENA ZA DVA SATA


Odbornici Skupštine opštine Srbobran juče su održali 22. redovnu sednicu, a predsedavala je Milena Alargić, predsednica lokalnog parlamenta...


Dnevni red proširen je jednom tačkom dnevnog reda, a odnosila se na Odmaralište u Srbobranu. Naime, lokalni parlament izjasnio se o Statutu Društva sa ograničenom odgovornošću "Odmaralište Srbobran", koje upravlja turističkim objektom u Sutomoru. Podršku većine dobio je dokument kojim se, prema članu 1, uređuje: "lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva; poslovno ime i sedište društva; pretežna delatnost društva; ukupan iznos osnovnog kapitala društva; iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva; vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga; udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima; vrsta i nadležnosti organa društva; zastupanje društva; trajanje i prestanak društva; troškovi osnivanja privrednog društva i ostala pitanja". Član 14. Statuta uređuje da opština Srbobran "kao osnivač Društva, prenosi Društvu na korišćenje i upravljanje, bez prava otuđenja, opterećenja i bilo kojeg oblika raspolaganja, zgradu odmarališta u Sutomoru, koja je sagrađena na parceli br. 2095 K.O.Sutomore, površine 880 m2, i pomoćne objekte sagrađene na parceli broj 2094 K.O.Sutomore, površine 440m2, sve upisano u List nepokretnosti broj 109 K.O. Sutomore, u Crnoj Gori, sve upisano kao javna svojina Opštine Srbobran u 1/1 dela, radi obavljanja delatnosti Društva".

Na jučerašnjoj sednici govorilo se i o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Srbobran. Odbornici su izglasali skupštinskom većinom Odluku kojom se uređuju Mesne zajednice kao oblici mesne samouprave, utvrđuju njihova područja i poslovi koje vrše, način odlučivanja, organi i postupak izbora i organizacija i rad organa, kao i druga pitanja koja su od značaja za njihov rad.

Skupština opštine je donela Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova saveta mesnih zajednica. Komisiju čine: Šarčev Dragan - predsednik, Nikolić Nataša - zamenik predsednika, Hodonicki Gordana - član 1, Debeljački Đorđe - zamenik člana 1, Bajić Biljana - član 2, Vekonj Beata - zamenik člana 2, Filipović Nikola - član 3, Jandrić Dejan - zamenik člana 3, Mladenović Stefan - član 4, Brankov Nestor - zamenik člana 4. Komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica ima sekretara i zamenika sekretara a to su Vasić Vesna i Nikolić Marija.

Opozicija je bila protiv donošenja ovih dokumenta i tokom skupštinske rasprave ukazala na manjkavosti koje, po njihovom mišljenju, ukazuju na štetnost, odnosno nepravilnosti koje su sadržane u ove dve odluke.

Na dnevnom redu je bilo usvajanje Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije sistema za odvodnjavanje Srbobran, kao i davanje saglasnosti za usvajanje Odluke o završnom računu budžeta opštine Srbobran za 2017. godinu. Obe ove tačke dnevnog reda protekle su bez rasprave odbornika.

Odbornice vladajuće koalicije i na 22. sednici nastavile su sa praksom bojkotovanja obraćanja parlamentu odbornika Zorana Jankovića. Svaki put kada bi Janković izašao za govornicu, one su napuštale salu.

Nakon dva sata, skupštinsko zasedanje je završeno odborničkim pitanjima.

S.Š. 

Postavio: Administrator dana 2018.06.07

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPartneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin