Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Ekonomija

SUBVENCIONISANE CENE KOMUNALNIH USLUGA


Opština i JKP Graditelj zajednički pomažu određenim kategorijama naših građana tako što će subvencionisati cene komunalnih usluga. Koje su to kategorije građana i kako do subencije u tekstu koji sledi:


Opštinska uprava Srbobran, zajedno sa JKP “Graditelj” pruža mogućnost subvencionisanja cena komunalnih usluga. Građani opštine Srbobran iz sledećih kategorija mogu podneti zahteve za ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga za 2019. godinu:


1. korisnik koji ima priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata,


2. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član korisnik mesečnih novčanih primanja, prema propisima kojima se regulišu prava boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i civilnih invalida rata,


3. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član učesnik NOR-a, oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (za očuvanje suverenosti i nezavisnosti SFRJ) i za vreme agresije NATO snaga na SRJ, ukoliko ispunjava uslov koji se odnosi na imovinski cenzus – da je prosečan mesečni prihod po članu domaćinstva niži od 30% prosečne neto zarade u RS, prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra, odnosno, ukoliko domaćinstvo ostvaruje samo prihode od poljoprivrede, da domaćinstvo ima do 3 katastarska jutra, bez obzira na broj članova domaćinstva,


4. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član penzioner i to:
– u jednočlanom domaćinstvu, ukoliko podnosilac zahteva prima penziju u iznosu manjem od iznosa 40% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra (informacija: na dan objavljivanja ovog obaveštenja, poslednje objavljeni podatak RSZ jeste zarada za mesec jun 2018. godine i ona iznosi 49.226,00 dinara neto. 40% prosečne zarade za mesec jun 2018. godine iznosi: 19.690,40 dinara)
– domaćinstvo u kome su svi članovi korisnici penzije, sa prihodom samo po osnovu penzije, po članu domaćinstva nižim od 30% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra (informacija: na dan objavljivanja ovog obaveštenja, poslednje objavljeni podatak RSZ jeste zarada za mesec jun 2018. godine i ona iznosi 49.226,00 dinara neto. 30% prosečne zarade za mesec jun 2018. godine iznosi: 14.767,80 dinara),
– višečlano domaćinstvo čiji je član penzioner (jedan ili više članova), ukoliko su ostali članovi domaćinstva bez prihoda (dakle, ukoliko domaćinstvo ima samo prihode po osnovu penzije), ukoliko prosečan mesečan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra (informacija: na dan objavljivanja ovog obaveštenja, poslednje objavljeni podatak RSZ jeste zarada za mesec jun 2018. godine i ona iznosi 49.226,00 dinara neto. 25% prosečne zarade za mesec jun 2018. godine iznosi: 12.306,50 dinara).
Kao prihod od penzije uzima se poslednji isplaćeni iznos, pre momenta podnošenja zahteva.
Prihodom domaćinstva, osim prihoda po osnovu penzije, smatra se prihod od zarade, preduzetničke delatnosti i druge vreste prihoda i naknada, pri čemu će se uzimati prosek isplaćene zarade/naknade za 3 meseca pre meseca podnošenja zahteva
Domaćinstvo može ostvariti subvenciju samo po jednom osnovu.

Subvencionisana cena se može ostvariti za sledeće komunalne usluge pružaoca usluga JKP „Graditelj” Srbobran:
– snabdevanje vodom za piće,
– iznošenje kućnog smeća.
Navedene usluge se subvencionišu u visini od 50%.

Molimo sve zainteresovane da se pre bilo kakve predaje dokumentacije prvo obrate u Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj za pomoć i sve informacije.


KLER Opštine Srbobran nalazi se na adresi: Srbobran, Trg slobode br. 4, tel 063/1051166.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Potrebna dokumentacija, za svaku kategoriju korisnika, navedena je u obrascu zahteva za ostvarivanje prava koji se nalazi u nastavku.

OBAVEŠTENJE


OBRAZAC ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE SUBVENCIONISANE CENE

Prilog 1- Izjava o saglasnosti stranke kao poseban prilog obrasca zahteva


Obrasci se mogu dobiti i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.

Krajnji rok za konkurisanje: 12. oktobar 2018. godine

Popunjen zahtev sa potrebnom dokumentacijom, predaje se na pisarnici Opštinske uprave Srbobran, Srbobran, Trg slobode br. 4, ili poštom na adresu: Opštinska uprava Srbobran, Trg slobode br. 2.
 

Postavio: Administrator dana 2018.09.11

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Oglasi
Sutomore
Srbobran.net
Instagram
Termoglas
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Old Times Pub
King
gold cakes
Minipani
Index
Ignis
Navona
Kos
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen