Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/1751/-u-vuku-uvode-elektronske-dnevnike/

Verzija za tampu / To Screenview"U VUKU UVODE ELEKTRONSKE DNEVNIKE"


OŠ „Vuk Karadžić“ uključila se u projekat uvođenja e-dnevnika, podržanog od strane Ministarstva prosvete, te se na taj način još jednom svrstala u red savremenih škola koje prate najnovije trendove u društvu i tehnologiji!


Dva nastavnika škole, Željko Vasić i Snežana Džambas, protekle nedelje pohađali su obuku za uvođenje e-dnevnika, a zatim su svoje znanje podelili sa kolegama u školi. Očekuje se da će se na ovaj oblik školske administracije preći u roku od sledećih mesec dana.Da bi prelazak na elektronski dnevnik bio tehnički adekvatno podržan, u toku je dodatno kompjutersko opremanje škole i postavljanje adekvatne internet mreže.


Upotrebom elektronskog dnevnika nastavnici svakodnevnu evidenciju o održanim časovima i vannnastavnim aktivnostima, beleženje ocena, izostanka, tema za pismene provere i zadatke i slično, vode u digitalizovanom obliku, ostavljajući na taj način više vremena da se posvete radu sa učenicima.

Elektronski dnevnik omogućava nastavnicima, odeljenjskim starešinama, psihologu i direktoru škole da na brz, pouzdan i objektivan način vode evidenciju o učenicima i beleže sve važne informacije o dešavanjima u školi. Ovakav vid digitalne evidencije usmerava nastavnike, učenike i roditelje na tačnost i preciznost u ažuriranju podataka, ne samo što se tiče ocena i školskih sadržaja, nego i što se tiče i pravdanja izostanka učenika u zakonskom roku, konsultacija sa roditeljima, roditeljskih sastanaka i slično.
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign