Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/2056/novi-smer-za-srednjokolce-u-srbobranu/

Verzija za tampu / To ScreenviewNOVI SMER ZA SREDNJOŠKOLCE U SRBOBRANU


U Gimnaziji i ekonomskoj školi  "Svetozar Miletić"  tokom jučerašnjeg i današnjeg dana održani su "Dani otvorenih vrata" namenjeni informisanju budućih polaznika ove srednjoškolske ustanove o načinima i mogućnostima školovanja koje ona pruža.


Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa različitim profesorima koji će im predavati u toku narednih nekoliko godina ali i sa predmetima koji zajedno sačinjavaju obrazovni program ponuđenih smerova.

Prvi, već standardni ponuđeni smer jeste "Opšti gimnazijski tip", a ove godine uveden je i novi smer pod nazivom "Modni krojač" (30 učenika) u trajanju od tri godine, sa mogućnošću završetka četvrte godine putem daljeg vanrednog školovanja.

Novi smer "Modni krojač" formiran je u skladu sa postojećim zakonom o dualnom obrazovanju (III stepen) kojim je predviđeno da učenici ovog smera uporedo sa formalnim obrazovanjem budu i zaposleni unutar određenih tekstilnih preduzeća za šta će im biti pružena finansijska nadoknada u odgovarajućoj vrednosti.

Njihova radna nedelja će prema tome biti sačinjena od dva dela, teorijskog i praktičnog, koja će oba biti održavana tokom prepodnevnih časova, ostavljajući poslepodnevne sate slobodnim za učenje i odmor.

Prema postojećem planu upisa, ministarstvo je odobrilo upis 30-oro učenika, na svaki od ovih smerova ponaosob.

Zainteresovani za upis, za više informacija mogu kontaktirati profesora, koordinatora upisa i sekretara škole, Aleksandra Aleksića, na kontakt telefon. 060/6-331-644
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign