Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/2713/naredba/

Verzija za tampu / To ScreenviewNAREDBA!


Objavljujemo u celosti tekst naredbe koju smo dobili, a koju je potpisao komandant Štaba za vanredne situacije opštine Srbobran, Radivoj Paroški:


Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj:53-2581/2020 od 17.marta 2020. godine štab za vanredne situacije Opštine Srbobran je dana 20-og 03.2020. god. na vanrednoj telefonskoj sednici donosi sledeću:

NAREDBU:

Ograničava se okupljanje građana na javnim, otvorenim i zatvorenim prostorima tako da distanca između lica mora biti najmanje 2 m. kao i da na površini od 4 m2 ne može biti više od jednog lica, a ispred objekta naznačiti ukupan broj lica koja mogu istovremeno boraviti unutar prostora.

Komandant Štaba za
vanredne situacije
Opštine Srbobran
Radivoj Paroški
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign