Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/2809/tab-za-vanredne-situacije-odrao-telefonsku-sednicu/

Verzija za tampu / To ScreenviewŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE ODRŽAO TELEFONSKU SEDNICU


Doneti su zaključci kojima se reguliše zabrana kretanja od četvrtka do ponedeljka, kao i radno vreme prodavnica. 


Štab za vanredne situacije opštine Srbobran na telefonskoj sednici održanoj dana 27.04.2020. godine donosi sledeće:

Z A K Lj U Č K E:


I Izuzev zabrane kretanja koja će trajati od četvrtka 30. aprila od 18:00 časova do ponedeljka 4. maja do 05:00 časova dozvoljeno je kretanje :
-licima sa navršenih 70 godina – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika, u periodu od 18 časova do 01 čas narednog dana, u trajanju od 60 minuta, u prečniku do 600 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;
-licima sa navršenih 65 godina – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika, u periodu od 18 časova do 01 čas narednog dana, u trajanju od 60 minuta, u prečniku do 600 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;


II izvođenje kućnih ljubimaca dozvoljeno u petak 1. maja od 08 do 10 časova, osim ako Vlada posebnom odlukom, u skladu sa epidemiološkom situacijom na dan 30 aprila 2020. godine, ne odluči drukčije.


III Počev od 27. aprila 2020. godine pravna lica i preduzetnicikoji obavljju delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, usluga fitnes klubova i teretana, mogu nastaviti sa obavljanjem delatnosti pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.


IV Ograničava se radno vreme trgovinskim i ostalim radnjama na teritoriji opštine Srbobran:
Ponedeljak - sreda : 07:00h - 17:00h
Četvrtak: 04:00 - 07:00 - za građane starije od 65 godina
Četvrtak: 08:00 - 17:00 - za ostale građane
Petak,subota i nedelja - trgovinske i ostale radnje neće raditi.

Komandant opštinskog štaba
Radivoj Paroški
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign