Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/3001/pet-miliona-dinara-za-kole-u-turiji-i-nadalju/

Verzija za tampu / To ScreenviewPET MILIONA DINARA ZA ŠKOLE U TURIJI I NADALJU


Objavljeni su rezultati konkursa "Zajednici zajedno" koji godinama unazad sprovodi NIS. Ove godine podržano je 72 projekta među kojima su i dva iz naše opštine.


Budžetom koji je odredio NIS za našu oopštinu je ozdvojeno pet miliona dinara, a podršku su dobili projekti OŠ "Petar Drapšin" i OŠ "Žarko Zrenjanin Uča". Novac opredeljen za ove projekte je ravnomerno raspoređen, tako da su obe škole dobile po 2.5 miliona dinara.

1. OŠ „Petar Drapšin“, Turija

Omogućavanje izvođenja digitalne nastave nabavkom osnovne digitalne opreme koju škola ne poseduje, a koja obuhvata laptop i desktop računare, projektore, tablete i interaktivne table, čime se zadovoljavaju potrebe izvođenja nastave u digitalnom okruženju za sve učenike škole

2. OŠ „Žarko Zrenjanin Uča“, Nadalj

Nabavka digitalne opreme u vidu interaktivnih tabli, projektora, multifunkcionalnog uređaja (štampač-kopir-skener) i laptop računara u cilju omogućavanja izvođenja nastave u digitalnom okruženju na nivou cele škole
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign