Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/3024/od-danas-najdue-do-23-00h/

Verzija za tampu / To ScreenviewOD DANAS NAJDUŽE DO 23.00h


Zabrana organizovanog okupljanja više od 30 lica na javnim prostorima na snazi, a ugostitelji najduže do 23.00h, to su glavni zaključci Opštinskog štaba za vanredne situacije koji je danas održao sednicu. Evo kompletnog saopštenja:


Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br.87/2018), Člana 9 Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Srbobran („Službeni list opštine Srbobran“ br. 6/2011), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Sl. glasnik” 100/2020-7 i 111/2020-14) i na osnovu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 (“Sl. Glasnik RS” broj 111/2020) , Štab za vanredne situacije opštine Srbobran u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, na telefonskoj sednici održanoj dana 08.10.2020. godine donosi sledeće:

Z A K Lj U Č K E

Zabrana organizovanog okupljanja više od 30 lica na javnim prostorima u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku dostancu od najmanje 1,5 m. (Sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.)


Privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost ograničava se radno vreme objekata - 07:00h do 23:00h počev od danas. (08.10.2020.god.) Takođe su u obavezi da obezbede zaštitna i dezinfekciona sredstva za zaposlene i da redovno vrše dezinfekciju ugostiteljskog objekta kao i da obezbedi da se posetioci u objektima pridržavaju fizičke distance od 1,5 m


Ograničava se radno vreme kladionica i svih objekata koji se bave delatnošću igara na sreću na teritoriji opštine Srbobran - od 07:00h do 23:00h počev od danas. (08.10.2020. godine). Takođe su u obavezi da obezbede zaštitna i dezinfekciona sredstva za zaposlene i da redovno vrše dezinfekciju objekta kao i da obezbedi da se posetioci u objektima pridržavaju fizičke distance od 1,5 m.

Komadant Štaba za vanredne situacije Srbobran

Radivoj Debeljački
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign