Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/3072/oglasio-se-optinski-tab-za-vanredne-situacije/

Verzija za tampu / To ScreenviewOGLASIO SE OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE


Prenosimo kompletan tekst naredbe koja je upućena građanima naše opštine. Upotreba maski obavezna u zatvorenom i preporučuje se na otvorenom prostoru. Takođe zabranjuju se sva javna okupljanja gde ima više od pet lica. Ovo je kompletan sadržaj naredbe:


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SRBOBRAN
Opštinski štab za vanredne situacije
Broj:82-7/2020-I
Dana: 13.11.2020. godine
Srbobran, Trg Slobode 2

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br.87/2018), Člana 9 Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Srbobran („Službeni list opštine Srbobran“ br. 6/2011), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Sl. glasnik” 100/2020-7 i 111/2020-14 i 133/2020-39) i na osnovu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 (“Sl. Glasnik RS” broj 111/2020) , Štab za vanredne situacije opštine Srbobran u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, na telefonskoj sednici održanoj dana 13.11.2020. godine donosi sledeće:


                                                                        N A R E D B U
1.Zabranjuju se javna okupljanja na teritoriji opšine Srbobran na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 5 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice, radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

(Sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.)
2.Naređuje se upotreba zaštitinih maski na teritoriji opštine Srbobran u svim zatvorenom prostorima i preporučuje se nošenje maski na otvorenm prostoru.
Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održavati rastojanje između dva lica od najmanje 1,5 m ( ispred prodavnica, apoteka,autobuskoj stanici i sl. ) nošenje zaštitnih maski je obavezno.
3. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, delatnost u trgovinskim formatima i vrše usluge, kao i privrednim subjektima koji ne pružaju usluge stanovništvu, da odrede lice odgovorno za sprovođenje epidemioloških mera.
Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju delatnost iz stava 1. ove tačke moraju biti istaknuti podaci o licu odgovornom za sprovođenje epidemioloških zaštitnih mera.
Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju delatnost iz stava 1. ove tačke mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koji mogu biti istovremeno u objektu. (na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice).
4. Za sprovođenje ovih mera zadužena je komunalna inspekcija Opštine Srbobran.
Komandant opštinskog štaba
Radivoj Debaljački
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign