Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Ekonomija

KONKURS ZA DODELU POLJOPRIVREDNIH KREDITA!


Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj obaveštava poljoprivrednike:


Poštovani poljoprivredni proizvođači,

Kancelarija za lokalni razvoj opštine Srbobran obaveštava vas da je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao Konkurse za dodelu povoljnih kredita i to za:

- nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara
(maksimalan iznos kredita 40.000 evra)
- nabavku nove poljoprivredne mehanizacije
(maksimalan iznos kredita 40.000 evra)
- nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima
(maksimalan iznos kredita 15.000 evra)
- nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda
(maksimalan iznos kredita 40.000 evra)
- nabavku kvalitetne teladi za tov
(maksimalan iznos kredita 15.000 evra)
- nabavku košnica i opreme za pčelarstvo
(maksimalan iznos kredita 20.000 evra)


Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:


-originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena: Fond neće prihvatiti izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
- original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (Napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku). Za kreditnu liniju nove zaštićene bašte (plastenici, staklenici) i kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov vrednost poljoprivrednog zemljišta mora biti u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita;
- ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija, potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
- kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine. Pogonska mašina koja je sredstvo obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko osiguranjem i dopunskim rizikom krađe i vinkulirana u korist Fonda za sve vreme trajanja otplate kredita.
- izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstva za 2016. Godinu - podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
- uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
- fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik Konkursa.
Konkurs je otvoren do 17. Oktobra 2016.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, Kancelariji za lokalni razvoj opštine Srbobran kao i na sajtu:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti ISKLjUČIVO POŠTOM na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona Fonda: 021/557-451, 021/557-452 ili na broj telefona Kancelarije za lokalni razvoj opštine Srbobran: 021/730-020 lokal 144 

Postavio: Administrator dana 2016.09.29

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Plava obala
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin