Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/3199/konkuriite-poziv-je-otvoren/

Verzija za tampu / To ScreenviewKONKURIŠITE - POZIV JE OTVOREN!


Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodine, raspisao je javni poziv za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.


"Javni poziv se raspisuje za lica koja u skladu sa zakonom imaju ili su imala status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica na teritoriji Republike Srbije, a imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Javni poziv se raspisuje za korisnike koji imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji sledećih opština: Srbobran, Senta, Subotica, Čoka, Novi Sad, Temerin, Apatin i Sremska Mitrovica.

Pomoć se odobrava jednokratno i bespovratno, u vidu mehanizacije, mašina, opreme i alata za obavljanje proizvodnih ili uslužnih delatnosti, u cilju ekonomskog osnaživanja korisnika i stvaranja materijalnih uslova za njihovu potpunu i trajnu integraciju.

Maksimalna vrednost pomoći je 200.000 dinara po korisniku, a ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj javni poziv je 4.000.000 dinara", navodi se u pozivu.

Javni poziv traje do 03. marta 2021. godine.

Obrazac Prijave, kao i ostale informacije, mogu se dobiti u prostorijama Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, u Novom Sadu, kao i kod poverenika za izbeglice i migracije u opštinama obuhvaćenim Javnim pozivom. Za dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom možete se obratiti Fondu za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25, na telefon 021/475 4 295 ili na imejl: uprava@fondirpvojvodine.rs Prijavu sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti podneti na adresu: Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 sa naznakom za "Javni poziv – ekonomsko osnaživanje".

Detalje Javnog poziva možete videti OVDE.
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign