Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/325/zauzmi-stav-prema-predrasudama-u-vezi-sa-starenjem-i-prema-starijim-osobama/

Verzija za tampu / To ScreenviewZAUZMI STAV PREMA PREDRASUDAMA U VEZI SA STARENJEM I PREMA STARIJIM OSOBAMA


Niz akcija u Centru za socijalni rad opštine Srbobran, kako bi se "osunčala jesen života" naših starijih sugrađana...


Oktobar, na svojevrstan način biće u znaku starijih osoba, odnosno skretanje pažnje na ovu populaciju naše zajednice, saznajemo u Centru za socijalni rad naše opštine.

Međunarodni dan starijih osoba - 01.oktobar, proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba podstiču se države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učestvovanje u društvu u skladu s njihovim sposobnostima.

Slogan ovogodišnje kampanje „Zauzmi stav prema predrasudama u vezi sa starenjem i starijim osobama” izabran je sa ciljem da se promoviše pozitivna slika starenja kroz primere dobre prakse.

Tim povodom u subotu, 01. oktobra 2016. godine je u Centru sa socijalni rad predstavnici Centra, opštine, kao i Udruženja penzionera su uz skromano druženje sa naših najstarijim sugrađanima obeležili ovaj dan.

Domaćin ovog druženja bila je direktorka Centra za socijalni rad, Biserka Veselinović, koja je u pozdravnoj reči između ostalog kazala:

Osim ovog druženja programom Centra za socijalni rad planirane su sledeće aktivnosti tokom ovog meseca:

06. oktobar - Učešće na Danima bundeve u Temerinu
12, 19, 26. oktobar - Radionice u Klubu penzionera namenjene starijim
15 - 31. oktobar - Kućne posete lekara teže pokretnim korisnicima socijalne pomoći, nege, porodičnog smeštaja i Kluba za dnevni boravak
ceo oktobar - Obilazak hraniteljskih porodica, kao i Srbobranaca smeštenih u Gerentološkim centru u Vrbasu i Domu za duševno obolela lica u Starom Lecu.

Evo šta je povodom aktivnosti u oktobru, a u okviru posvećivanja posebne pažnje starijim osobama, za naš portal rekao dr Ilija Gazepov, član Opštinskog veća zadužen za zdravstvo i socijalnu politiku:

S.N. L.P.
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign