Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/3257/nove-mere-taba-za-vanredne-situacije/

Verzija za tampu / To ScreenviewNOVE MERE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE


Dozvoljena prodaja hrane i pića preko šaltera, ali je zabranjeno sedenje i zadržavanje u baštama kafića. Saopštenje Štaba za vanredne situacije opštine Srbobran donosimo u celosti:


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SRBOBRAN
Opštinski štab za vanredne situacije
Broj:82-1-9/2021-I
Dana: 01.04.2021. godine
Srbobran, Trg Slobode 2


Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br.87/2018), Člana 9 Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Srbobran („Službeni list opštine Srbobran“ br. 6/2011) Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima na zatvorenom i otvorenom prostoru („Službeni glasnik RS“ 100/2020-7, 111/2020-4, 133/2020-39) ,na osnovu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 (“Sl. Glasnik RS” 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158-2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18 i 22/2021) i na osnovu Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID 19 (“Sl. Glasnik RS” 22/2021,23/2021 i 25/2021) - Štab za vanredne situacije opštine Srbobran u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 donosi sledeći:


Z A K Lj U Č A K

1. U skladu sa Naredbom Štaba za vanredne situacije Opštine Srbobran broj 82-1-6/2021 od 22.03.2021. godine, objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, (kafići, barovi,restorani) mogu vršiti prodaju hrane i pića „preko šaltera“

2. Ugostiteljski objekti u kojima se prodaja hrane i pića vrši preko šaltera bez ulaska kupca u sam objekat, dužni su da obezbede da se ispred objekta ne okuplja više od tri korisnika, kao i da lica koja su ispred objekta nose maske i drže rastojanje od najmanje dva metra.

3. Zabranjeno je obavljanje delatnosti u otvorenom delu kafića (bašti) - zadržavanje i sedenje.

4. Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju delatnost moraju biti istaknuti podaci o licu odgovornom za sprovođenje epidemioloških zaštitnih mera. (korona redar)
Nadzor nad primenama mera vršiće nadležni inspekcijski organi.


Komandant opštinskog štaba
Radivoj Debeljački
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign