Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/3636/ukinute-sve-mereostale-samo-preporuke/

Verzija za štampu / To ScreenviewUKINUTE SVE MERE, OSTALE SAMO PREPORUKE


Opštinski štab za vanredne situacije emitovao je saopštenje - naredbu nakon današnje telefonske sednice koja je održana, a na kojoj su ukinute sve predhodne važeće naredbe u vezi sa sprečavanjem pandemije Covid 19. Naredbu objavljujemo u celosti:


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SRBOBRAN
Opštinski štab za vanredne situacije
Broj:82-1-19/2021/22-I
Dana: 14.03.2022. godine
Srbobran, Trg Slobode 2


Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), Člana 9. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Srbobran („Službeni list opštine Srbobran“ br. 6/2011), na osnovu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 (“Sl. Glasnik RS” 33/2022-3), Naredbe o prestanku važenja Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. Glasnik RS” 33/2022-34) i Naredbe o prestanku važenja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom (“Sl. Glasnik RS” 33/2022-34) - Štab za vanredne situacije opštine Srbobran u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, na telefonskoj sednici održanoj dana 14.03.2022. godine donosi sledeću:

N A R E D B U
1. Ovom naredbom prestaju da važe sve naredbe koje je Štab za vanredne situacije opštine Srbobran doneo o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19.

2. Ovom naredbom prestaju da važe sve naredbe koje je Štab za vanredne situacije opštine Srbobran doneo o zabrani okupljanja u na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru.

3. Nošenje maski u zatvorenom prostoru je preporuka, a ne obaveza.

4. Lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, upućuju se u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od sedam dana, a izolacija se prekida bez testiranja.


Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona : Tatjana Simin 062/815-48-47
Komandant opštinskog štaba
Radivoj Debeljački
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign