Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/4006/a-hsvt-jegyben-telt-a-ht/

Verzija za tampu / To ScreenviewA HÚSVÉT JEGYÉBEN TELT A HÉT!


A húsvétvasárnapot megelőző események sorozata...


Szenttamáson nagycsütörtökön Jézus Krisztus utolsó vacsorájára, nagypénteken Krisztus szenvedésére és halálára, nagyszombaton sírba tételére, húsvétvasárnap pedig feltámadására emlékeztek.
              Zsúnyi Tibor atya nagycsütörtökön, az utolsó vacsora emléknapján és az Eucharisztia ünnepén csak egy misét tartott a templomban. Fehér ruhában celebrált, a szín az ünneplésre, az örvendezésre utal. A Dicsőség a magasságban Istennek kezdetű ének közben megkondultak a harangok, utána nagyszombatig, húsvét vigíliáig némák maradtak. Ahogy errefelé mondják, a harangok Rómába mentek. A szentmise végén megtörtént az ún. oltárfosztás, amelynek során a templom oltáráról levették a kereszteket, gyertyatartókat, terítőket. E sajátos halotti szertartással jelképezik, hogy Jézust megfosztották ruháitól, de egyben utalnak a gyászra is.
             Nagypénteken két szertartás volt. Délután a szemerkélő eső sem zavarta meg a kálvárián tartott keresztúti ájtatosságot. A szenttamásiak – bár kis számban − Krisztus keresztre feszítésére emlékeztek.


             Este a gyertyák és virágok nélküli templomban mise helyett igeliturgia volt, áldoztatással. Tibi atya, a vértanúság színében, piros öltözékben végezte a szertartást, elhangzott János evangéliumából Jézus szenvedéstörténete, a passió. Az áldozás a nagycsütörtökön megszentelt ostyával történt, a liturgia pedig könyörgéssel fejeződött, áldásosztás és elbocsátás nélkül.
            A nagyszombat húsvét vigíliája, Krisztus sírban pihenésének emléknapja, ez a nap is része a három szent napnak. A „sírban fekvő Jézust” Szenttamáson csaknem egy évszázada Krisztus-katonák őrzik, kivont karddal, vigyázzban állva a sír előtt. A feltámadási szentmise tűzszenteléssel kezdődött, majd a templomba vonulást követően, a húsvéti gyertyaszenteléssel és a keresztvízszenteléssel folytatódott. A Krisztus-katonák a hívekkel együtt a szentmise végi körmenetben hirdették, hogy Krisztus feltámadott. A misén újra zúgtak a harangok és az orgona.

Szöveg és fotó: Paraczky László
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign