Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/4043/odbornici-usvojili-rebalans-budeta-za-infrastrukturu-133-miliona-dinara/

Verzija za tampu / To ScreenviewODBORNICI USVOJILI REBALANS BUDŽETA - ZA INFRASTRUKTURU 133 MILIONA DINARA!


Na poslednjoj sednici SO Srbobran glavna tačka Dnevnog reda bila je usvajanje prvog rebalansa budžeta za 2023. godinu. Razlog je investicije u infrastrukturu. Kako je rekao Radivoj Debeljački, predsednik opštine,rebalans je neophodan kako bi smo krenuli u rekonstrukciju Trga slobode i nastavak radova na rekonstrukciji i uređenju Doma kulture.

- Realizacija izmenjenog budžeta doneće napredak u izgledu Srbobrana i napredak u kvalitetu života, kazao je Debeljački.

 


Između ostalog prilikom obrazlaganja inicijative za prvi rebalans budžeta opštine Debeljački je naglasio:

Debeljački


- Za rekonstrukciju Trga slobode obezbeđena su sredstva u visini od 90 miliona dinara, s tim da će javna nabavka koju ćemo raspisati nakon usvajanja rebalansa obuhvatiti i radove u narednoj godini, kako bi u jednom postupku dogovorili kompletnu rekonstrukciju. Značajan iznos, 42.9 miliona dinara, obezbeđen je i za nastavak na rekonstrukciji i uređenju Doma kulture, i plan je sve radove okončati do kraja godine. Ovo su dva važna projekta do kojih nam je veoma stalo i koji unapređuju kvalitet života građana u Srbobranu.

Predlog rebalansa usvojen je jednoglasno.

U nastavku XXXI zasedanja Skupština opštine je izmenila i dopunila Srednjoročni program uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Srbobran za period od 2020. do 2023. godine, zatim Program uređivanja građevinskog zemljišta opštine Srbobran za 2023. godinu, Odluku o realizaciji budžeta opštine Srbobran u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2023. godinu, Odluku o izmeni Кadrovskog plana Opštinske uprave Srbobran i Pravobranilaštva opštine Srbobran za 2023. godinu, kao i Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže opština Srbobran.

Takođe, usvojena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JКP „Graditelj“ za period 01. 01. 2023. – 31. 03. 2023, kao i Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke Srbobran za period od naredne četiri godine. Izabrana je Andrea Pinter koja je u predhodnih godinu dana ovu funkciju obavljala kao vršilac dužnosti.

Novim Rešenjem o razrešenju i imenovanju predsednika i članova organa upravljanja Ustanove za kulturu Dom Кulture Srbobran, na mesto predsednika Upravnog odbora Doma kulture, na period od 4 godine imenovana je Slobodanka Gradinac. Funkciju je u predhodnom periodu obavljala Ljiljana Belić koja je podnela usmenu ostavku.

Sednica je zatvorena odborničkim pitanjima.

 
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign