Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/4073/odrana-32sednica-so-srbobran/

Verzija za tampu / To ScreenviewODRŽANA 32. SEDNICA SO SRBOBRAN


Na današnjoj sednici odbornici su ispred sebe imali 11 tačaka Dnevnog reda. Sve predložene odluke su usvojene većinom glasova odbornika.


Dnevni red je bio sačinjen od sledećih tačaka:

    Zapisnik sa 31. sednice Skupštine opštine Srbobran
    Odluka o završnom računu budžeta opštine Srbobran za 2022. godinu
    Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju male solarne elektrane u Turiji na katastarskoj parceli broj 2007 КO Turija
    Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga
    Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
    Odluka o obrazovanju Кomisije za rodnu ravnopravnost
    Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije
    Rešenje o imenovanju članova Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
    Rešenje o imenovanju predsednika i članova Кomisije za rodnu ravnopravnost
    Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine

Na današnjoj sednici proširena je lista korisnika komunalnih usluga po subvencionisanim cenama. Ovu odluku obrazložio je predsednik opštine Srbobran, Radivoj Debeljački:

R4I_3 · Radivoj Debeljački

 

 
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign