Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Sport

POSLEDNJE OVOGODIŠNJE TRKE KASAČA ODRŽANE JUČE U SRBOBRANU!


Grlo Iago d'Amore i vozač Dejan Katanić su pobednici trećeg ovogodišnjeg trčanja trke "Državno prvenstvo za grla od 3-15. godina".  Inače, Iago d'Amore je dominantan u poslednje tri sezone kada je u pitanju pomenuta klasna trka. Tokom 2021. godine slavio u sva tri takmičenja na distancama od 1600m, 2150m i 2600m, zatim je u 2022. godini slavio u trkama na distancama od 2200m i 2600m a u 2023. godini beleži trijumfe na distancama od 2100m i 2600m.  


Rezultati kasačkih trka 3 dan 29.10.2023

Hipodrom:  KK "Vranac", Srbobran

12:00     1      "Rekvalifikacija"

Za sva grla od 3. godine i starija.

Staza: 2100m (Leteći)

  Amadeus Rayan (RS)                   2100 Milosavljević I.       1:25,8   0

  Flinga V. (RS)                           2100 Gajić M.              1:25,4   0

  Yomtovani (RS)                         2100 Ranđelović A.                  0

Amadeus Rayan (RS)  rekvalifikovan

Flinga V. (RS)          rekvalifikovan

Yomtovani (RS)        ponovljen galop

 

12:30     2      "Put-invest"-Novi Sad

Za sva grla od 3. godine i starija domaćeg odgoja sa zaradom do 160 EUR. Nagradni fond: 80.000 dinara. Pobedniku pehar. Upisnina: 2.400 dinara.

Staza: 1600m (Autostart)

Sneža Filić (RS)                         1600 Knežević B.          1:23,0   1

  Elisa (RS)                                1600 Vereb A.              1:23,9   2

  Elvis BBM (HU)                         1600 Kečenović M.        1:27,2   3

  Baldrick Prav (RS)                     1600 Laslo A.              1:27,5   4

  Brza Fotografija Filić (RS)             1600 Jezdanov S.           1:29,6   5

  Kralik (RS)                              1600 Ilijin M.               1:30,6   6

  Domino P.S. (RS)                       1600 Nović B.                        0

  Forty Royal (RS)                        1600 Oračić ml. M.                  0

  Goldiva (RS)                            1600 Kečenović B.                   0

  Kiki Banana (RS)                       1600 Mukić B.                       0

  Lisabon Speed (RS)                     1600 Prkosavac J.                    0

Premije: 233; 125; 83; 50

Domino P.S. (RS)      dug galop

Dorothy (RS)           ne startuje

Forty Royal (RS)       dug galop

Goldiva (RS)           dug galop

Kiki Banana (RS)      nečist kas i galop

Lisabon Speed (RS)    ponovljen galop

 

13:00     3      "Popov Sava"

Za sva grla od 3. godine i starija domaćeg odgoja sa zaradom do 800 EUR. Nagradni fond: 80.000 dinara. Pobedniku pehar i prekrivač.

Upisnina: 2.400 dinara.

Staza: 1600m (Autostart)

  Pinochet Augusto (RS)                 1600 Mašić N.              1:19,2   1

(Lemonsid glory-Picolina hico) Stojićević Danijel 

  Indigo D.B. (RS)                        1600 Blažin D.             1:20,3   2

  Dana V.P. (RS)                          1600 Stojanović M.        1:22,4   3

  Miloš (RS)                               1600 Oračić ml. M.        1:22,6   4

  Paloma (RS)                             1600 Miloradović B.       1:22,7   5

  Hold Oaks (RS)                         1600 Karapandža I.        1:22,8   6

  Azim Bird (RS)                          1600 Gajić M.              1:24,2   7

  Emilly Brown (RS)                      1600 Nović B.                        0

  Ernisazs Hol (RS)                       1600 Gere K.                         0

Premije: 233; 125; 83; 50

Emilly Brown (RS)     dug galop

Ernisazs Hol (RS)      dug galop

 

13:30      4      "Debeljački Žarko-Bata"

Za sva grla od 3. godine i starija domaćeg odgoja sa zaradom do 1200 EUR. Nagradni fond: 80.000 dinara. Pobedniku pehar i prekrivač.

Upisnina: 2.400 dinara.

Staza: 1600m (Autostart)

  Not So Fast (RS)                        1600 Mukić B.             1:20,5   1

(Infinitif-No angel)

Nikolić Igor                               Unčević Ema

  Filipa di Poggio (RS)                   1600 Srećkov M.           1:21,2   2

  Petar Pan Kulpin (RS)                 1600 Gajić M.              1:21,6   3

  Sena A.T. (RS)                          1600 Miloradović B.       1:21,8   4

  Panter Star (RS)                        1600 Nović B.          1:21,9   5

  Valter (RS)                              1600 Oračić ml. M.        1:22,1   6

  Rapsodija L.M. (RS)                   1600 Popin J.               1:22,2   7

  Amanta Lux (RS)                       1600 Simić M.             1:22,8   8

  Adilson M.S. (RS)                       1600 Ostojić J.                       0

  My Fire Star (RS)                       1600 Lišić M.                        0

  Paris Lobel (RS)                        1600 Prćić D.                         0

Premije: 233; 125; 83; 50

Adilson M.S. (RS)     galop u završnici

Kiara de Sajan (RS)    ne startuje

My Fire Star (RS)      dug galop

Paris Lobel (RS)        ponovljen galop

 

14:05     5      "Dušan Ćosin"

Za sva grla od 2. godine domaćeg odgoja. 1600m: grla sa zaradom do 70 EUR. 1620m: grla sa zaradom preko 70 EUR.

Nagradni fond: 80.000 dinara. Pobedniku pehar i prekrivač. Upisnina: 2.400 dinara.

Staza: 1600m (Iz okreta)

  Bella Rosa (RS)                         1620 Vereb A.              1:22,3   1

(Rincope jet-Big ledy e)

Kemiveš ml. Ferenc                       Dimitrijević Aleksandar

  Donna Vita (RS)                        1600 Pejić Tukuljac S.     1:23,9   2

  Kasino Star (RS)                        1620 Dovijarski J.          1:23,1   3

  Frederico Cicardi (RS)                 1600 Šarčević D.           1:24,9   4

  Baby Doll (RS)                          1620 Mukić B.                       0

  Ikardi (RS)                              1600 Topalov A.                      0

  Picolino S. (RS)                         1600 Dulić P.                         0

  Stevie Wonder A.T. (RS)               1620 Skenderović B.                 0

Premije: 233; 125; 83; 50

Baby Doll (RS)         dug galop

Ikardi (RS)             odustao

Lucky de Sajan (RS)   ne startuje

Picolino S. (RS)        dug galop

Stevie Wonder A.T.     ponovljen galop duži od 20 k

 

14:30     6      "Pivnički Žarko"

Za sva grla od 3. godine i starija domaćeg odgoja sa zaradom do 2500 EUR. Nagradni fond: 80.000 dinara. Pobedniku pehar i prekrivač.

Upisnina: 2.400 dinara.

Staza: 1600m (Autostart)

  Irinej (RS)                               1600 Nović B.              1:18,0   1

(Igor font-Isetta)

Simin Marko                              Simin Marko

  Atena (RS)                               1600 Seke R.               1:18,2   2

  Concordia (RS)                         1600 Oračić ml. M.        1:18,7   3

  Bukefal (RS)                             1600 Popin J.               1:18,9   4

  Lucky Speed (RS)                       1600 Prkosavac J.          1:19,1   5

  Mona Lobel (RS)                        1600 Balažević L.          1:19,2   6

  Scarface (RS)                            1600 Kečenović B.         1:19,4   7

  Ambasador (RS)                        1600 Prišić M.                        0

  Demon King (RS)                       1600 Vituška G.                      0

  Marko (RS)                              1600 Gajić M.                        0

  Sigar (RS)                               1600 Vereb A.                        0

Premije: 233; 125; 83; 50

Ambasador (RS)       dug galop

Demon King (RS)      dug galop

Marko (RS)             dug galop

Sigar (RS)              ponovljen galop

 

15:00     7      "Pridraški Đorđe"

Za sva grla od 3. godine i starija sa zaradom do 5000 EUR. Nagradni fond: 80.000 dinara. Pobedniku pehar i prekrivač. Upisnina: 2.400 dinara.

Staza: 1600m (Autostart)

  Armani B. (RS)                          1600 Horvatski A.          1:16,0   1

(Don puro-Alisson)

Benčik Zlatko                             Benčik Zlatko

  Samsung (RS)                           1600 Mašić N.              1:17,6   2

  Paladino (RS)                           1600 Kečenović B.         1:17,9   3

  Byron delle Badie (IT)                  1600 Mukić B.             1:19,1   4

  Airone Canf (IT)                        1600 Gajić M.                        0

  Aki Boy (RS)                            1600 Skenderović B.                 0

  Corvo Baba (IT)                        1600 Nović B.                        0

  Morena Lobel (RS)                     1600 Balažević L.                    0

  Ren (RS)                                 1600 Petrović Z.                      0

  Severino (RS)                           1600 Topal A.                        0

  Silverado (RS)                          1600 Ostojić J.                       0

  Tagora (RS)                             1600 Oračić ml. M.                  0

Premije: 233; 125; 83; 50

Airone Canf (IT)       dug galop

Aki Boy (RS)           dug galop

Corvo Baba (IT)        dug galop

Morena Lobel (RS)     dug galop

Ren (RS)                dug galop

Severino (RS)          diskvalifikovan

Silverado (RS)         ponovljen galop

Tagora (RS)            dug galop

 

15:30     8      "Bata General"

Za sva grla od 3. godine i starija. Nagradni fond: 80.000 dinara. Pobedniku pehar i prekrivač. Upisnina: 2.400 dinara.

Staza: 1600m (Autostart)

  Brenno Laumar (IT)                    1600 Nović B.              1:15,1   1

(Varenne-Sweetmovie laumar)

Dream Catcher D.O.O.                    Pribić Vladimir

Sombor

  Cassius Como (IT)                      1600 Vujković-Lamić J.    1:15,4   2

  Zaire Wise As (IT)                      1600 Grujić S.              1:17,7   3

  Whitehouse Express (US)              1600 Oračić ml. M.        1:20,6   4

  Aerobic BI (IT)                          1600 Mašić N.                        0

  Charly du Breed (IT)                   1600 Kečenović B.                   0

Premije: 233; 125; 83; 50

Aerobic BI (IT)         dug galop

Charly du Breed (IT)   dug galop

 

16:05     9      "Državno prvenstvo za grla od 3-15. godina”

Za sva grla od 3. godine i starija domaćeg odgoja. Nagradni fond: 120.000 dinara. Pobedniku pehar i prekrivač. Upisnina: 3.600 dinara.

Staza: 2600m (Autostart)

  Iago d'Amore (RS)                      2600 Katanić D.            1:17,8   1

(Mago d'amore-Indyran)

Žužić Petar                                Horvatski Saška

  Geronimo S.G. (RS)                    2600 Grujić S.              1:17,9   2

  Tekila (RS)                               2600 Horvatski A.          1:18,1   3

  Alfa Varenne (RS)                      2600 Kečenović B.         1:19,0    4

  San Siro (RS)                            2600 Popin J.               1:19,3   5

Premije: 333; 183; 108; 75; 50

 

16:15     10    "Kvalifikacija"

Za sva grla od 2. godine.

Staza: 1600m (Leteći)

  Apolon Gerd (RS)                      1600 Golubović M.        1:40,1   0

Apolon Gerd (RS)      nije kvalifikovan

Inat D.B. (RS)          ne startuje 

Postavio: Administrator dana 2023.10.30

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Oglasi
Sutomore
Srbobran.net
Instagram
Termoglas
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Old Times Pub
King
gold cakes
Minipani
Index
Ignis
Navona
Kos
StatistikaKo je online?
clanova: 0, gostiju: 56
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen