Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/tipps-and-tricks/1/28/12/predkolska-ustanova-radost/

Verzija za tampu / To ScreenviewPrezentacije

Predškolska ustanova „Radost“ osnovana je kao samostalna institucija februara 1956-te godine. Od osnivanja pa do danas Ustanova se postepeno razvijala a broj grupa i dece postepeno povećavao. Sada imamo devet objekata u tri naseljena mesta te obuhvatamo decu predškolskog uzrasta sa čitave teritorije naše opštine – iz Srbobrana, Turije i Nadalja.

Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem bila su obuhvaćena deca jaslenog uzrasta od dve do tri godine, deca predškolskog uzrasta od tri do pet i po' godina i pripremne predškolske grupe dece uzrasta od pet i po' do šest i po' godina. Svi objekti su nam ili novoizgrađeni ili su na njima izvršene potpune adaptacije, tako da se možemo pohvaliti da nam deca borave u zaista lepim, toplim i funkcionalnim objektima.

Ove godine se u našoj Ustanovi „Radost“ , bez obzira na uzrast, ne plaća participacija, jer finansiranje grupa u potpunosti snosi Opština. U celodnevnom boravku takođe nije potrebno plaćati druge režijske troškove osim hrane.

Vaspitno –obrazovni rad u našoj Ustanovi odvija se na srpskom i na mađarskom jeziku, kao i dvojezično. Izvodi ga stručni kadar, odnosno, vaspitači sa višom, strukovnom i visokom školskom spremom.

Sajt Predškolske ustanove "Radost" možete posetiti OVDE.

 
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign